ViA15

Project Via15

In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo’n sterk wegennet draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, de regio wordt ook veiliger en leefbaarder.

Aanleiding
Het verkeersnetwerk rond Arnhem dreigt overbelast te raken. Nu al staan automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) regelmatig in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst alleen maar groter, ondanks maatregelen als de verbreding van delen van de A50 en A12 en de aanleg van de tweede stadsbrug bij Nijmegen. De slechte bereikbaarheid van de regio remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling en heeft een negatief effect op de leefbaarheid: de vele files en het sluipverkeer dat daaruit voortkomt, zorgen voor ongezonde én onveilige situaties.

Doel
Rijk en provincie willen het wegennet versterken, zodat bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid in het gebied toenemen. Bij het zoeken naar een oplossing speelden de volgende aspecten een rol:

  • de gekozen oplossing gaat langere tijd mee
  • de gekozen oplossing verbetert de leefbaarheid in het gebied
  • de gekozen oplossing draagt bij aan de hoogwaterveiligheid

Op basis van de verschillende criteria en in nauw overleg met de regio is gekozen voor een aanpak waarbij de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A50. Zie ook Resultaten.

Video: het belang van het doortrekken van de A15

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu