ViA15

Documenten

Tracébesluit, maart 2017

A-Inhoudsopgave Tracébesluit ViA15

B- Tracébesluit ViA15 (deel I, II, III)

C- Tracébesluit ViA15 Bijlagen 1-17

Inloopbijeenkomsten, november 2016

Inloopbijeenkomsten, juni 2016

Samenvatting Platform Participatie

Samenvatting zienswijzen, Platform Participatie, februari 2016 (58 kB)

Ontwerptracébesluit, november 2015

Samenvatting Ontwerptracébesluit ViA15 (5,3 MB)

A Inhoudsopgave Ontwerptracébesluit ViA15

B Ontwerptracébesluit ViA15 (deel I, II, III)

C Ontwerptracébesluit ViA15 Bijlagen 1-13

Overige onderzoeksrapportages

Bij de totstandkoming van het ontwerptracébesluit is voor de aspecten geluid, archeologie, ecologie en bodemkwaliteit en natuur gebruik gemaakt van gedetailleerde onderzoeksrapportages.

Bestuurlijke afspraken, november 2015

Inloopbijeenkomsten, november 2015

Naar een Ontwerptracébesluit

Ontwerptekeningen

Informatiebijeenkomsten, voorjaar 2014

Verkenningenfase

Startnotitie en richtlijnen MER

Trajectnota/MER

MKBA 2011

Publicaties partners

Marktbenadering