ViA15

Nieuws

 • 4 april 2018
  Inloopbijeenkomst dinsdag 17 april: definitieve inrichting Arnhemseweg en Hengelder
  De verkeersstomen in Zevenaar veranderen de komende jaren. Dit komt door het groeiende verkeer in de regio. Ook het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 spelen een rol. Deze veranderingen vragen om extra capaciteit op het wegennet bij de snelweg. De Arnhemseweg en de weg Hengelder worden daarom aangepast. De gemeente Zevenaar presenteert op dinsdag 17 april tijdens een inloopbijeenkomst de definitieve plannen voor de aanpassing van beide wegen aan alle geïnteresseerden.
 • 4 april 2018
  Projectpagina Rijkswaterstaat/via15.nl
  Met de aanbesteding van het DBFM-contract maakt het project ViA15 medio 2018 de overstap van planfase naar de voorbereidingsfase voor realisatie. Dat moment wordt benut om alle informatie samen te brengen op een centraal punt. De huidige website van het project ViA15 wordt vanaf mei 2018 vervangen door de Rijkswaterstaat projectpagina. De ViA15 website verdwijnt pas als alle belangrijke informatie is overgezet.
 • 4 april 2018
  Projectbureau ViA15: bedankt voor uw reactie!
  In de vorige ViA15 nieuwsbrief vroegen wij u als abonnee van de nieuwsbrief een enquête in te vullen. Hier zijn veel goede en bruikbare reacties op ontvangen. Het projectbureau ViA15 wil iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten en suggesties nemen we mee in onze toekomstige communicatie.
 • 4 april 2018
  Informatieavond vergunningentraject project ViA15
  Voorafgaand aan het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 moeten er verschillende leidingen worden verlegd. Het gaat om leidingen van waterschap Rijn en IJssel, maar ook van netbeheerders Gasunie, Vitens en Liander. Omdat de werkzaamheden van de 4 partijen plaatsvinden in hetzelfde projectgebied trekken zij samen op. Het waterschap is vergunningverlener en toetst alle werkplannen op de effecten voor de omgeving. Ook bekijkt zij of de netbeheerders de juiste onderzoeken hebben uitgevoerd en of en waar er beheersmaatregelen nodig zijn. Daardoor worden de eventuele risico’s zoveel mogelijk beperkt. Als voorbereiding op een vlotte en veilige start van de realisatiefase, starten mei 2018 de eerste werkzaamheden in het veld.
 • 4 april 2018
  Uitnodiging Archeologie Publieksdagen
  Bent u geïnteresseerd in archeologie en de Romeinse tijd, of nieuwsgierig naar de oude bewoners van het gebied rond Bemmel? Het project ViA15 nodigt u van harte uit om op 27, 28 of 29 april 2018 de duizenden jaren oude vondsten te bekijken in het Cultureel centrum De Kinkel in Bemmel.
 • 4 april 2018
  Archeologisch onderzoek ViA15 levert unieke vondsten op
  Het gebied tussen knooppunt Valburg en knooppunt Oudbroeken, waar straks de nieuwe A15 komt te liggen, kent een rijke historie. Het is van oorsprong een gunstig gebied om te wonen. Dat vonden de Romeinen duizenden jaren geleden al. Zo blijkt uit recente vondsten in een weiland bij Bemmel. Eind vorig jaar stuitte een team van archeologen daar op een unieke vindplaats. Zij ontdekten onder meer een grafveld met minstens 6 Romeinse askisten. Archeoloog Ivo van Wijk vertelt over deze bijzondere vondsten.
 • 17 oktober 2017
  Natuurexperts van SLG geven de steenuil en kamsalamander nieuw thuis
  Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) werkt vanaf oktober aan beide kanten van het Pannerdensch Kanaal aan kleine natuurmaatregelen. Zo komen langs Den Oldenhoek nieuwe poelen voor de kamsalamander en in de omgeving van Boerenhoek en Groessen nieuwe nestplaatsen, voor onder andere de steenuil.
 • 17 oktober 2017
  Dit zijn de ontwerpeisen aan de ViA15
  We hebben in ons kleine landje veel wegen. Dat is goed voor onze bereikbaarheid en economie. Om ook de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden, is het van groot belang dat een nieuwe weg goed in het landschap past. Op initiatief van Rijkswaterstaat is daarom voorafgaand aan de aanbesteding van de ViA15 een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld.
 • 1 oktober 2017
  3 en 5 oktober: informatieavonden over archeologisch vooronderzoek
  Rijkswaterstaat start in oktober met het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en het vooronderzoek naar archeologische vindplaatsen.
 • 14 juli 2017
  De voorbereidende werkzaamheden starten eind augustus
  Op verschillende locaties in het projectgebied beginnen we met voorbereidende werkzaamheden zodat straks vlot en veilig gestart kan worden met de realisatie van de ViA15. Wanneer starten deze voorbereidende werkzaamheden precies? En wat gaat er gebeuren?
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu