ViA15

Nieuws

 • 14 juli 2017
  Zo bereidt Rijkswaterstaat het DBFM-contract voor
  Miranda Maarssen is samen met haar team bezig om het contract te schrijven voor de ViA15. Het uiteindelijke doel is het hele project, van ontwerp tot onderhoud, als opdracht te verstrekken aan één opdrachtnemer.
 • 14 juli 2017
  Zo staat het er voor bij de ViA15
  In het gebied worden de eerste tekenen van voorbereidend werk zichtbaar. Hoe zit het met de beroepen die zijn ingediend?
 • 27 maart 2017
  Start informatieavonden tracebesluit
  Op maandag 27 maart vindt de eerste informatieavond plaats uit een reeks van vier bijeenkomsten. Projectbureau ViA15 organiseert deze bijeenkomsten aansluitend op het tot en met 28 april 2017 ter inzage liggende tracébesluit.
 • 15 maart 2017
  Tracébesluit ViA15 ter inzage
  Tijdens een bezoek aan de regio, op 8 maart 2017, maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft vastgesteld.
 • 10 maart 2017
  Verlegging van kabels en leidingen als voorbereiding op start project ViA15
  Naar verwachting gaat in 2019 de eerste schop de grond in voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de bestaande A12 en A15. Meerdere gas-, (drink)waterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen zijn dan al verplaatst. Het verleggen van deze kabels en leidingen kost tijd, vergt afstemming en gebeurt zoveel mogelijk opeenvolgend. Vandaar dat beheerders zoals Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel binnenkort starten met deze werkzaamheden.
 • 8 maart 2017
  Nieuw stuk A15 bij Arnhem-Nijmegen gaat Rotterdam met Duitsland verbinden
  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in Duiven bekend gemaakt dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend. Zij maakte daar ook bekend dat het toekomstige knooppunt van de A12/A15 de naam knooppunt De Liemers gaat krijgen. De Liemers is de naam van de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt.
 • 11 november 2016
  Inloopbijeenkomsten A15/A12 op 22 en 29 november over aanvullende maatregelen
  In november geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt tijdens twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter. Deze vinden plaats op 22 en 29 november.
 • 29 september 2016
  In gesprek met bewoners Helhoek over inrichting Deksel
  Hoe wordt het gebied boven op het Deksel Helhoek straks ingericht? Om ideeën te verzamelen over de inrichting van dit specifieke stukje Helhoek heeft projectbureau ViA15 onlangs bewoners en vertegenwoordigers van Stichting Landschapsbeheer uitgenodigd.
 • 29 september 2016
  Bewoners Bemmel en Angeren: zorg voor goede inpassing
  Het project ViA15 heeft gevolgen voor de bewoners in het projectgebied. Vooral mensen die vlak bij het geplande tracé wonen maken zich zorgen. Bewoners van Angeren bijvoorbeeld, vrezen geluids- en fijn stofoverlast. Ook in Bemmel, waar de huidige A15 wordt verbreed, gaan dingen veranderen. Het huis van de familie Roelofs ligt op korte afstand van de A15. Hoe blijft de situatie voor deze mensen leefbaar? Daarover vindt regelmatig overleg plaats tussen medewerkers van Projectbureau ViA15 en bewoners.
 • 29 september 2016
  Natuuronderzoek bijna klaar
  Het natuuronderzoek dat Bureau Waardenburg uitvoert in het gebied rond het Pannerdensch Kanaal nadert zijn voltooiing. De komende weken zijn onderzoekers nog druk met het vleermuizenonderzoek, in oktober 2016 is dat veldbezoek afgerond. Wat zijn de onderzoekers de afgelopen 2 jaar zoal tegengekomen? Projectleider Gerlof Hoefsloot vertelt.
Vorige  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu