ViA15

Nieuws

 • 11 november 2016
  Inloopbijeenkomsten A15/A12 op 22 en 29 november over aanvullende maatregelen
  In november geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt tijdens twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter. Deze vinden plaats op 22 en 29 november.
 • 29 september 2016
  In gesprek met bewoners Helhoek over inrichting Deksel
  Hoe wordt het gebied boven op het Deksel Helhoek straks ingericht? Om ideeën te verzamelen over de inrichting van dit specifieke stukje Helhoek heeft projectbureau ViA15 onlangs bewoners en vertegenwoordigers van Stichting Landschapsbeheer uitgenodigd.
 • 29 september 2016
  Bewoners Bemmel en Angeren: zorg voor goede inpassing
  Het project ViA15 heeft gevolgen voor de bewoners in het projectgebied. Vooral mensen die vlak bij het geplande tracé wonen maken zich zorgen. Bewoners van Angeren bijvoorbeeld, vrezen geluids- en fijn stofoverlast. Ook in Bemmel, waar de huidige A15 wordt verbreed, gaan dingen veranderen. Het huis van de familie Roelofs ligt op korte afstand van de A15. Hoe blijft de situatie voor deze mensen leefbaar? Daarover vindt regelmatig overleg plaats tussen medewerkers van Projectbureau ViA15 en bewoners.
 • 29 september 2016
  Natuuronderzoek bijna klaar
  Het natuuronderzoek dat Bureau Waardenburg uitvoert in het gebied rond het Pannerdensch Kanaal nadert zijn voltooiing. De komende weken zijn onderzoekers nog druk met het vleermuizenonderzoek, in oktober 2016 is dat veldbezoek afgerond. Wat zijn de onderzoekers de afgelopen 2 jaar zoal tegengekomen? Projectleider Gerlof Hoefsloot vertelt.
 • 15 juli 2016
  Verhoging mast 51 op 17 juli
  Netbeheerder TenneT is druk bezig met de aanpassing van de hoogspanningsmasten in het projectgebied van ViA15. Op zondag 17 juli stond de verhoging van mast 51 gepland. Als gevolg van een kapotte kraan is het niet gelukt een nieuw tussenstuk te plaatsen. Zondag 24 juli staat de aanpassing opnieuw gepland (reserveweekend).
 • 4 juli 2016
  Terugblik op de inloopbijeenkomsten over aanvullende maatregelen
  Een goede opkomst voor de inloopbijeenkomsten in Groessen en Bemmel! Bijna 300 belangstellenden lieten zich eind juni informeren over de stand van zaken rond de uitwerking van de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst van november 2015.
 • 7 juni 2016
  Nachtelijk sporenonderzoek
  Ziet u de komende periode in de avonduren en in de nacht personen met reflecterende hesjes rond gebouwen in het projectgebied ViA15 lopen? Waarschijnlijk zijn het medewerkers van Bureau Waardenburg die bezig zijn met vleermuisonderzoek.
 • 7 juni 2016
  Deze zomer aanpassing hoogspanningsmasten
  In het gebied waar het nieuwe deel van de A15 komt te liggen, staat een aantal hoogspanningsmasten. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken worden er vier hoogspanningsmasten aangepast, waarbij één mast ook wordt verplaatst. Netbeheerder TenneT gaat half juni aan de slag met de werkzaamheden.
 • 7 juni 2016
  Aankondiging inloopbijeenkomsten eind juni over aanvullende maatregelen
  Eind juni geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt in twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter.
 • 11 mei 2016
  Provincie Gelderland organiseert inloopbijeenkomsten over de weg Hengelder in Zevenaar, de N839 tussen Bemmel en Huissen en de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar
  De provincie Gelderland organiseert in mei informatiebijeenkomsten over de herinrichting van in totaal drie aansluitende wegen: de weg Hengelder in Zevenaar, de N839 tussen Bemmel en Huissen en de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar.
Vorige  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu