ViA15

Nieuws

 • 15 juli 2016
  Verhoging mast 51 op 17 juli
  Netbeheerder TenneT is druk bezig met de aanpassing van de hoogspanningsmasten in het projectgebied van ViA15. Op zondag 17 juli stond de verhoging van mast 51 gepland. Als gevolg van een kapotte kraan is het niet gelukt een nieuw tussenstuk te plaatsen. Zondag 24 juli staat de aanpassing opnieuw gepland (reserveweekend).
 • 4 juli 2016
  Terugblik op de inloopbijeenkomsten over aanvullende maatregelen
  Een goede opkomst voor de inloopbijeenkomsten in Groessen en Bemmel! Bijna 300 belangstellenden lieten zich eind juni informeren over de stand van zaken rond de uitwerking van de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst van november 2015.
 • 7 juni 2016
  Nachtelijk sporenonderzoek
  Ziet u de komende periode in de avonduren en in de nacht personen met reflecterende hesjes rond gebouwen in het projectgebied ViA15 lopen? Waarschijnlijk zijn het medewerkers van Bureau Waardenburg die bezig zijn met vleermuisonderzoek.
 • 7 juni 2016
  Deze zomer aanpassing hoogspanningsmasten
  In het gebied waar het nieuwe deel van de A15 komt te liggen, staat een aantal hoogspanningsmasten. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken worden er vier hoogspanningsmasten aangepast, waarbij één mast ook wordt verplaatst. Netbeheerder TenneT gaat half juni aan de slag met de werkzaamheden.
 • 7 juni 2016
  Aankondiging inloopbijeenkomsten eind juni over aanvullende maatregelen
  Eind juni geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt in twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter.
 • 11 mei 2016
  Provincie Gelderland organiseert inloopbijeenkomsten over de weg Hengelder in Zevenaar, de N839 tussen Bemmel en Huissen en de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar
  De provincie Gelderland organiseert in mei informatiebijeenkomsten over de herinrichting van in totaal drie aansluitende wegen: de weg Hengelder in Zevenaar, de N839 tussen Bemmel en Huissen en de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar.
 • 11 mei 2016
  Natuur- en grondwateronderzoek van start
  Projectbureau ViA15 start binnenkort met nieuwe onderzoeken in de omgeving van het toekomstige tracé van de A15. Onderzoek is nodig voor het tracébesluit en ter voorbereiding op de uiteindelijke uitvoering. Er wordt extra natuur- en milieuonderzoek uitgevoerd.
 • 11 mei 2016
  In no time van A naar B
  Het enorme terrein van logistiek dienstverlener Wim Bosman in ’s-Heerenberg vormt een belangrijk aankomst- en vertrekpunt voor vrachtwagens uit heel Europa. Dagelijks vertrekken ruim 400 vrachtwagens vanaf de terminal richting hun bestemming(en) in Nederland, België, Duitsland en verder het Europese achterland in. Een vlotte verkeersdoorstroming in de regio is voor de onderneming heel belangrijk. Bertil ter Maat, managing director van de businessunit transport: “Elke vrachtwagen die in de file staat, kost geld.”
 • 11 mei 2016
  Duidelijkheid over grondverwerving
  De vastgoedadviseurs van Rijkswaterstaat bezoeken alle eigenaren, huurders en pachters van gronden en opstallen die nodig zijn voor de uitvoering van het project ViA15. De adviseur gaat met hen in gesprek over het tracé, de gevolgen voor iemands huis, bedrijf, grond of opstallen, mogelijke oplossingen en de schadeloosstelling. Ondanks de moeilijke boodschap verlopen de meeste gesprekken in een goede sfeer, vertelt vastgoedadviseur Bas van Amerongen. “Waar mensen in een dergelijke situatie vooral behoefte aan hebben, is duidelijkheid.”
 • 18 februari 2016
  384 zienswijzen ingediend
  Eind vorig jaar lagen ze ter inzage: het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Inmiddels is duidelijk dat er 384 zienswijzen zijn ingediend, (mede) namens 673 personen en organisaties.
Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu