ViA15

Nieuws

 • 11 mei 2016
  Natuur- en grondwateronderzoek van start
  Projectbureau ViA15 start binnenkort met nieuwe onderzoeken in de omgeving van het toekomstige tracé van de A15. Onderzoek is nodig voor het tracébesluit en ter voorbereiding op de uiteindelijke uitvoering. Er wordt extra natuur- en milieuonderzoek uitgevoerd.
 • 11 mei 2016
  In no time van A naar B
  Het enorme terrein van logistiek dienstverlener Wim Bosman in ’s-Heerenberg vormt een belangrijk aankomst- en vertrekpunt voor vrachtwagens uit heel Europa. Dagelijks vertrekken ruim 400 vrachtwagens vanaf de terminal richting hun bestemming(en) in Nederland, België, Duitsland en verder het Europese achterland in. Een vlotte verkeersdoorstroming in de regio is voor de onderneming heel belangrijk. Bertil ter Maat, managing director van de businessunit transport: “Elke vrachtwagen die in de file staat, kost geld.”
 • 11 mei 2016
  Duidelijkheid over grondverwerving
  De vastgoedadviseurs van Rijkswaterstaat bezoeken alle eigenaren, huurders en pachters van gronden en opstallen die nodig zijn voor de uitvoering van het project ViA15. De adviseur gaat met hen in gesprek over het tracé, de gevolgen voor iemands huis, bedrijf, grond of opstallen, mogelijke oplossingen en de schadeloosstelling. Ondanks de moeilijke boodschap verlopen de meeste gesprekken in een goede sfeer, vertelt vastgoedadviseur Bas van Amerongen. “Waar mensen in een dergelijke situatie vooral behoefte aan hebben, is duidelijkheid.”
 • 18 februari 2016
  384 zienswijzen ingediend
  Eind vorig jaar lagen ze ter inzage: het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Inmiddels is duidelijk dat er 384 zienswijzen zijn ingediend, (mede) namens 673 personen en organisaties.
 • 17 december 2015
  Eerste Kamer stemt in met Wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing
  De Eerste Kamer heeft op 1 december ingestemd met het wetsvoorstel om tijdelijk tol te heffen op het nieuwe deel van de A15 bij Zevenaar en in de nieuwe Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen.
 • 17 december 2015
  Wat gebeurt er met uw reactie?
  U hebt wellicht een zienswijze ingediend op het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken (ViA15) of op de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst. Dan wilt u uiteraard weten wat daarmee gebeurt. En vooral: wanneer u een reactie krijgt.
 • 17 december 2015
  Zienswijze indienen? Het kan tot en met 23 december
  Het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken ligt samen met de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst op dit moment ter inzage. Hebt u een mening over de plannen? Dien dan uiterlijk 23 december aanstaande uw zienswijze in!
 • 17 december 2015
  Inloopavonden drukbezocht
  Ruim 1.100 belangstellenden kwamen in november en december af op de informatiebijeenkomsten die Projectbureau ViA15 organiseerde rond het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken. Bewoners, bedrijven en geïnteresseerden uit het gebied lieten zich uitgebreid informeren over het project. Uiteraard was er volop gelegenheid om vragen te stellen, niet alleen aan specialisten van Rijkswaterstaat maar ook aan vertegenwoordigers van provincie en gemeenten uit het projectgebied.
 • 19 november 2015
  Inloopbijeenkomsten ViA15 gaan vanaf zaterdag 21 november van start
  Het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ligt, samen met bijlage 1 en 2 uit de aanvullende bestuursovereenkomst (van 5 november 2015), op dit moment ter inzage. Iedereen kan tot en met 23 december 2015 een zienswijze indienen. Voor iedereen die meer wil weten over het ontwerptracébesluit of de aanvullende bestuurlijke afspraken organiseert Projectbureau ViA15 in november en december een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd om een inloopbijeenkomst te bezoeken. Aanstaande zaterdag vindt de eerste bijeenkomst in Duiven plaats.
 • 5 november 2015
  Nieuwe wegverbinding Rotterdam - Duitsland dankzij verlenging A15 bij Arnhem-Nijmegen
  De nationale verkeersader A15 wordt ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting de A12. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Vandaag hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Bieze de plannen ondertekend voor de precieze ligging van deze nieuwe weg. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de inpassing van de snelweg en maatregelen op het onderliggend wegennet.
Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu