ViA15

Nieuws

 • 5 november 2015
  Ontwerptracébesluit ViA15 ter visie
  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) getekend. Het besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Het besluit ligt ter inzage van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven.
 • 5 november 2015
  Impressie van project ViA15
  Kijk hier naar een impressie van het project ViA15.
 • 24 september 2015
  Regiovoorstel inpassing A15/A12
  Op 22 september hebben Provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar het persbericht Regiovoorstel inpassing A15/A12 verzonden.
 • 17 september 2015
  Tweede Kamer debatteert over wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing
  Woensdagavond 10 september heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wet Tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. De documenten (sprekers, moties en stenogram van het plenaire debat) kunt u hier terug lezen, scroll naar beneden naar nummer plenair debat nummer 6, 19.50 uur.
 • 17 september 2015
  Ontwerptracébesluit: wat staat er in en hoe kunt u reageren?
  De volgende stap in de tracéwetprocedure voor ViA15, het ontwerptracébesluit, staat gepland voor het vierde kwartaal van 2015. De tracéwetprocedure bestaat uit verschillende stappen. Er zijn allerlei momenten voor inspraak en advies. Iedereen kan straks op het ontwerptracébesluit reageren.
 • 17 september 2015
  Gezocht: flink grasveld mét bos
  Het lijkt een stukje niemandsland: de groenstrook grenzend aan de A12 bij Zevenaar. Maar dit grasveld, omzoomd door een dichte bosstrook, is een drukbezochte trainingslocatie. Voor honden, welteverstaan. Maar liefst drie honden(sport)verenigingen maken gebruik van het veld. Voor hoelang nog, is de vraag. Precies op deze plek komt de oprit van de nieuwe aansluiting Hengelder, onderdeel van project ViA15, te liggen. De gebruikers moeten op zoek naar een nieuwe locatie. Gemeente Zevenaar en projectbureau ViA15 denken mee.
 • 17 september 2015
  Hoe beperken we geluidsoverlast?
  Het project ViA15 leidt tot een betere doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Keerzijde is dat de nieuwe weg en de verbreding van delen van de huidige A15 en A12 zal leiden tot een toename van het verkeersgeluid. Projectbureau ViA15 wil de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken. “Uiteraard houden we ons aan de geluidsnormen, vertelt Noël Elsinghorst, geluidsadviseur van Rijkswaterstaat. Daarbij halen we binnen de wettelijke kaders en het beschikbare budget het maximale eruit voor de omgeving.”
 • 17 september 2015
  Verbreding van de A15 en A12: wat gaat er precies gebeuren?
  Naast de aanleg van een nieuw deel van de A15 tussen Ressen en knooppunt Oudbroeken (A12) zijn ook de verbreding van delen van de A15 en de A12 onderdeel van project ViA15. Bart Bartelds, adviseur wegontwerp bij Projectbureau ViA15, vertelt wat er precies gaat gebeuren op de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen en op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk.
 • 29 mei 2015
  Wetsvoorstel tolheffing aangeboden aan Tweede Kamer
  Begin april heeft de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel, dat het project ViA15 mogelijk maakt. Om de versnelde aanleg van de weg te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.
 • 29 mei 2015
  Zorgen over woongenot
  De medewerkers van Projectbureau ViA15 hebben contact met bewoners en bedrijven in de omgeving van het tracé. Zij informeren hen bijvoorbeeld over de voortgang van het project. Uit de verhalen van bewoners klinkt grote betrokkenheid, de komst van de A15 is voor veel bewoners moeilijk. Frans Jongen en Ronald Lucassen zijn beiden verknocht aan het gebied rond Groessen en Loo en kunnen het dan ook moeilijk verkroppen dat dit bijzondere stukje Gelderland straks wordt doorsneden door een snelweg. Ze maken zich ook zorgen. In deze nieuwsbrief doen Jongen en Lucassen hun verhaal.
Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu