ViA15

Nieuws

 • 17 december 2015
  Eerste Kamer stemt in met Wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing
  De Eerste Kamer heeft op 1 december ingestemd met het wetsvoorstel om tijdelijk tol te heffen op het nieuwe deel van de A15 bij Zevenaar en in de nieuwe Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen.
 • 17 december 2015
  Wat gebeurt er met uw reactie?
  U hebt wellicht een zienswijze ingediend op het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken (ViA15) of op de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst. Dan wilt u uiteraard weten wat daarmee gebeurt. En vooral: wanneer u een reactie krijgt.
 • 17 december 2015
  Zienswijze indienen? Het kan tot en met 23 december
  Het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken ligt samen met de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst op dit moment ter inzage. Hebt u een mening over de plannen? Dien dan uiterlijk 23 december aanstaande uw zienswijze in!
 • 17 december 2015
  Inloopavonden drukbezocht
  Ruim 1.100 belangstellenden kwamen in november en december af op de informatiebijeenkomsten die Projectbureau ViA15 organiseerde rond het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken. Bewoners, bedrijven en geïnteresseerden uit het gebied lieten zich uitgebreid informeren over het project. Uiteraard was er volop gelegenheid om vragen te stellen, niet alleen aan specialisten van Rijkswaterstaat maar ook aan vertegenwoordigers van provincie en gemeenten uit het projectgebied.
 • 19 november 2015
  Inloopbijeenkomsten ViA15 gaan vanaf zaterdag 21 november van start
  Het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ligt, samen met bijlage 1 en 2 uit de aanvullende bestuursovereenkomst (van 5 november 2015), op dit moment ter inzage. Iedereen kan tot en met 23 december 2015 een zienswijze indienen. Voor iedereen die meer wil weten over het ontwerptracébesluit of de aanvullende bestuurlijke afspraken organiseert Projectbureau ViA15 in november en december een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd om een inloopbijeenkomst te bezoeken. Aanstaande zaterdag vindt de eerste bijeenkomst in Duiven plaats.
 • 5 november 2015
  Nieuwe wegverbinding Rotterdam - Duitsland dankzij verlenging A15 bij Arnhem-Nijmegen
  De nationale verkeersader A15 wordt ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting de A12. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Vandaag hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Bieze de plannen ondertekend voor de precieze ligging van deze nieuwe weg. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de inpassing van de snelweg en maatregelen op het onderliggend wegennet.
 • 5 november 2015
  Ontwerptracébesluit ViA15 ter visie
  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) getekend. Het besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Het besluit ligt ter inzage van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven.
 • 5 november 2015
  Impressie van project ViA15
  Kijk hier naar een impressie van het project ViA15.
 • 24 september 2015
  Regiovoorstel inpassing A15/A12
  Op 22 september hebben Provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar het persbericht Regiovoorstel inpassing A15/A12 verzonden.
 • 17 september 2015
  Tweede Kamer debatteert over wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing
  Woensdagavond 10 september heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wet Tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. De documenten (sprekers, moties en stenogram van het plenaire debat) kunt u hier terug lezen, scroll naar beneden naar nummer plenair debat nummer 6, 19.50 uur.
Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu