ViA15

Nieuws

 • 17 september 2015
  Hoe beperken we geluidsoverlast?
  Het project ViA15 leidt tot een betere doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Keerzijde is dat de nieuwe weg en de verbreding van delen van de huidige A15 en A12 zal leiden tot een toename van het verkeersgeluid. Projectbureau ViA15 wil de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken. “Uiteraard houden we ons aan de geluidsnormen, vertelt Noël Elsinghorst, geluidsadviseur van Rijkswaterstaat. Daarbij halen we binnen de wettelijke kaders en het beschikbare budget het maximale eruit voor de omgeving.”
 • 17 september 2015
  Verbreding van de A15 en A12: wat gaat er precies gebeuren?
  Naast de aanleg van een nieuw deel van de A15 tussen Ressen en knooppunt Oudbroeken (A12) zijn ook de verbreding van delen van de A15 en de A12 onderdeel van project ViA15. Bart Bartelds, adviseur wegontwerp bij Projectbureau ViA15, vertelt wat er precies gaat gebeuren op de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen en op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk.
 • 29 mei 2015
  Wetsvoorstel tolheffing aangeboden aan Tweede Kamer
  Begin april heeft de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel, dat het project ViA15 mogelijk maakt. Om de versnelde aanleg van de weg te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.
 • 29 mei 2015
  Zorgen over woongenot
  De medewerkers van Projectbureau ViA15 hebben contact met bewoners en bedrijven in de omgeving van het tracé. Zij informeren hen bijvoorbeeld over de voortgang van het project. Uit de verhalen van bewoners klinkt grote betrokkenheid, de komst van de A15 is voor veel bewoners moeilijk. Frans Jongen en Ronald Lucassen zijn beiden verknocht aan het gebied rond Groessen en Loo en kunnen het dan ook moeilijk verkroppen dat dit bijzondere stukje Gelderland straks wordt doorsneden door een snelweg. Ze maken zich ook zorgen. In deze nieuwsbrief doen Jongen en Lucassen hun verhaal.
 • 29 mei 2015
  Blik op beschermde diersoorten
  In het gebied waar de toekomstige (nieuwe) A15 komt, leven allerlei dieren. Vogels en vleermuizen bijvoorbeeld, maar ook vissen, amfibieën en bevers. Het is belangrijk dat Projectbureau ViA15 precies weet welke diersoorten zich op of rond het geplande tracé bevinden, zodat maatregelen kunnen worden getroffen. De afgelopen jaren is meerdere keren onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van flora en fauna in het gebied. In 2015 gaan onderzoekers opnieuw het veld in.
 • 29 mei 2015
  De weg naar een samenhangend landschapsplan
  Hoe ligt de weg straks in het landschap? Waar komen nieuwe aansluitingen, waar staan geluidsschermen? En op welke plekken worden nieuwe bomen geplant? Wat zijn de wensen van de omgeving, de gemeenten? In het landschapsplan, dat een deel van het ontwerptracébesluit gaat zijn, komen dit soort onderwerpen rond het project ViA15 allemaal samen.
 • 29 mei 2015
  Planning OTB wijzigt
  De Minister heeft op 20 mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van ViA15. Hierbij heeft zij o.a. gemeld dat de planning voor ViA15 met een half jaar wordt vertraagd. De planning voor het ontwerptracébesluit wijzigt van het tweede kwartaal in het vierde kwartaal in 2015.
 • 2 april 2015
  Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen
  Integraal nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 02-04-2015: Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen De realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 is een stap dichterbij. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.
 • 18 december 2014
  Negentig reacties op ontwerp-tolwet
  Voor project ViA15 zal tol geheven worden. Hiervoor moet eerst de wet aangepast worden. Dit voorjaar was het ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” opengesteld voor openbare internetconsultatie.
 • 18 december 2014
  Onderzoeken archeologie en niet gesprongen explosieven
  Projectbureau ViA15 gaat ook in 2015 onderzoeken uitvoeren in de bodem van het toekomstige tracé van de A15. Het gaat om een verkennend archeologisch onderzoek en een detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. ViA15 vraagt altijd eerst toestemming aan de eigenaar of de pachter. Mariska Meijer, adviseur Omgeving van Rijkswaterstaat: “We verwachten dat we begin volgend jaar van start gaan.”
Vorige  1 …1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)