ViA15

Nieuws

 • 29 mei 2015
  Blik op beschermde diersoorten
  In het gebied waar de toekomstige (nieuwe) A15 komt, leven allerlei dieren. Vogels en vleermuizen bijvoorbeeld, maar ook vissen, amfibieën en bevers. Het is belangrijk dat Projectbureau ViA15 precies weet welke diersoorten zich op of rond het geplande tracé bevinden, zodat maatregelen kunnen worden getroffen. De afgelopen jaren is meerdere keren onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van flora en fauna in het gebied. In 2015 gaan onderzoekers opnieuw het veld in.
 • 29 mei 2015
  De weg naar een samenhangend landschapsplan
  Hoe ligt de weg straks in het landschap? Waar komen nieuwe aansluitingen, waar staan geluidsschermen? En op welke plekken worden nieuwe bomen geplant? Wat zijn de wensen van de omgeving, de gemeenten? In het landschapsplan, dat een deel van het ontwerptracébesluit gaat zijn, komen dit soort onderwerpen rond het project ViA15 allemaal samen.
 • 29 mei 2015
  Planning OTB wijzigt
  De Minister heeft op 20 mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van ViA15. Hierbij heeft zij o.a. gemeld dat de planning voor ViA15 met een half jaar wordt vertraagd. De planning voor het ontwerptracébesluit wijzigt van het tweede kwartaal in het vierde kwartaal in 2015.
 • 2 april 2015
  Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen
  Integraal nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 02-04-2015: Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen De realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 is een stap dichterbij. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.
 • 18 december 2014
  Negentig reacties op ontwerp-tolwet
  Voor project ViA15 zal tol geheven worden. Hiervoor moet eerst de wet aangepast worden. Dit voorjaar was het ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” opengesteld voor openbare internetconsultatie.
 • 18 december 2014
  Onderzoeken archeologie en niet gesprongen explosieven
  Projectbureau ViA15 gaat ook in 2015 onderzoeken uitvoeren in de bodem van het toekomstige tracé van de A15. Het gaat om een verkennend archeologisch onderzoek en een detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. ViA15 vraagt altijd eerst toestemming aan de eigenaar of de pachter. Mariska Meijer, adviseur Omgeving van Rijkswaterstaat: “We verwachten dat we begin volgend jaar van start gaan.”
 • 18 december 2014
  Stand van zaken ontwerp-tracébesluit
  Naar verwachting wordt rond de zomer van 2015 het ontwerptracé-besluit gepubliceerd. Daar kan iedereen op reageren met een zienswijze. Op dit moment werkt projectbureau ViA15 in overleg met betrokken overheden en andere organisaties aan het ontwerp-tracébesluit. Gerwin Verdoold, manager planstudie van het projectbureau ViA5, vertelt over de stand van zaken.
 • 18 december 2014
  Eerste woningen aangekocht
  Voor de aanleg van de A15 is het nodig om woningen en bedrijfsgebouwen en gronden op het tracé te verwerven. Rijkswaterstaat heeft gesprekken gevoerd met alle eigenaren van woningen op de percelen die nodig zijn voor de aanleg van de A15. Een aantal eigenaren heeft er nu al voor gekozen om hun woning aan Rijkswaterstaat te verkopen.
 • 14 februari 2014
  Goede opkomst bij inloopbijeenkomsten project ViA15
  Bij de inloopbijeenkomsten over de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zijn 1200 bezoekers geweest. Zowel de bijeenkomsten in Duiven als in Angeren waren goed bezocht.
 • 29 januari 2014
  Inloopbijeenkomsten over het project ViA15
  Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over project ViA15. Bij deze inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over geluid of onroerend goed.
Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu