ViA15

Nieuws

 • 18 december 2014
  Stand van zaken ontwerp-tracébesluit
  Naar verwachting wordt rond de zomer van 2015 het ontwerptracé-besluit gepubliceerd. Daar kan iedereen op reageren met een zienswijze. Op dit moment werkt projectbureau ViA15 in overleg met betrokken overheden en andere organisaties aan het ontwerp-tracébesluit. Gerwin Verdoold, manager planstudie van het projectbureau ViA5, vertelt over de stand van zaken.
 • 18 december 2014
  Eerste woningen aangekocht
  Voor de aanleg van de A15 is het nodig om woningen en bedrijfsgebouwen en gronden op het tracé te verwerven. Rijkswaterstaat heeft gesprekken gevoerd met alle eigenaren van woningen op de percelen die nodig zijn voor de aanleg van de A15. Een aantal eigenaren heeft er nu al voor gekozen om hun woning aan Rijkswaterstaat te verkopen.
 • 14 februari 2014
  Goede opkomst bij inloopbijeenkomsten project ViA15
  Bij de inloopbijeenkomsten over de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zijn 1200 bezoekers geweest. Zowel de bijeenkomsten in Duiven als in Angeren waren goed bezocht.
 • 29 januari 2014
  Inloopbijeenkomsten over het project ViA15
  Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over project ViA15. Bij deze inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over geluid of onroerend goed.
 • 9 oktober 2013
  Duurzame bestemming gezocht voor Huis Rijswijk
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet bij de aanleg in op het behoud van het Huis Rijswijk. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden bekeken.
 • 5 juli 2013
  Bestuursovereenkomst ondertekend: aanleggen A15 gaat door!
  De minister van IenM , de gedeputeerde van de Provincie Gelderland en de voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van de A15 ondertekend.
 • 1 augustus 2012
  Gekozen tracé
  Om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio Arnhem - Nijmegen te verbeteren, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in juli 2012 definitief gekozen voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord met een verruimde bocht om Groessen.
Vorige  1 …1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)