ViA15

Nieuws

 • 2 april 2015
  Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen
  Integraal nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 02-04-2015: Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen De realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 is een stap dichterbij. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.
 • 18 december 2014
  Negentig reacties op ontwerp-tolwet
  Voor project ViA15 zal tol geheven worden. Hiervoor moet eerst de wet aangepast worden. Dit voorjaar was het ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” opengesteld voor openbare internetconsultatie.
 • 18 december 2014
  Onderzoeken archeologie en niet gesprongen explosieven
  Projectbureau ViA15 gaat ook in 2015 onderzoeken uitvoeren in de bodem van het toekomstige tracé van de A15. Het gaat om een verkennend archeologisch onderzoek en een detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. ViA15 vraagt altijd eerst toestemming aan de eigenaar of de pachter. Mariska Meijer, adviseur Omgeving van Rijkswaterstaat: “We verwachten dat we begin volgend jaar van start gaan.”
 • 18 december 2014
  Stand van zaken ontwerp-tracébesluit
  Naar verwachting wordt rond de zomer van 2015 het ontwerptracé-besluit gepubliceerd. Daar kan iedereen op reageren met een zienswijze. Op dit moment werkt projectbureau ViA15 in overleg met betrokken overheden en andere organisaties aan het ontwerp-tracébesluit. Gerwin Verdoold, manager planstudie van het projectbureau ViA5, vertelt over de stand van zaken.
 • 18 december 2014
  Eerste woningen aangekocht
  Voor de aanleg van de A15 is het nodig om woningen en bedrijfsgebouwen en gronden op het tracé te verwerven. Rijkswaterstaat heeft gesprekken gevoerd met alle eigenaren van woningen op de percelen die nodig zijn voor de aanleg van de A15. Een aantal eigenaren heeft er nu al voor gekozen om hun woning aan Rijkswaterstaat te verkopen.
 • 14 februari 2014
  Goede opkomst bij inloopbijeenkomsten project ViA15
  Bij de inloopbijeenkomsten over de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zijn 1200 bezoekers geweest. Zowel de bijeenkomsten in Duiven als in Angeren waren goed bezocht.
 • 29 januari 2014
  Inloopbijeenkomsten over het project ViA15
  Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over project ViA15. Bij deze inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over geluid of onroerend goed.
 • 9 oktober 2013
  Duurzame bestemming gezocht voor Huis Rijswijk
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet bij de aanleg in op het behoud van het Huis Rijswijk. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden bekeken.
 • 5 juli 2013
  Bestuursovereenkomst ondertekend: aanleggen A15 gaat door!
  De minister van IenM , de gedeputeerde van de Provincie Gelderland en de voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van de A15 ondertekend.
 • 1 augustus 2012
  Gekozen tracé
  Om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio Arnhem - Nijmegen te verbeteren, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in juli 2012 definitief gekozen voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord met een verruimde bocht om Groessen.
Vorige  1 …1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu