ViA15

Bewoners Bemmel en Angeren: zorg voor goede inpassing

Het project ViA15 heeft gevolgen voor de bewoners in het projectgebied. Vooral mensen die vlak bij het geplande tracé wonen maken zich zorgen. Bewoners van Angeren bijvoorbeeld, vrezen geluids- en fijn stofoverlast. Ook in Bemmel, waar de huidige A15 wordt verbreed, gaan dingen veranderen. Het huis van de familie Roelofs ligt op korte afstand van de A15. Hoe blijft de situatie voor deze mensen leefbaar? Daarover vindt regelmatig overleg plaats tussen medewerkers van Projectbureau ViA15 en bewoners.

De fraaie woonboerderij uit 1850 aan De Plak in Bemmel is voor Harry Roelofs meer dan een stapel stenen: hij is eraan verknocht. Oké, de woning ligt direct langs de A15, nu nog een tweebaans weg die van knooppunt Ressen naar de N839 loopt. En ook de Betuwelijn is niet ver weg. Maar de omgeving is prachtig. Bovendien beperkt de geluidsoverlast zich meestal tot de ochtend- en avondspits. Dat wordt na doortrekking van de A15 wel anders, vreest Roelofs. “Straks ligt er een vierbaans snelweg waar 7 dagen in de week, 24 uur per dag verkeer over heen gaat. Vrachtverkeer vooral, op weg naar Duitsland of de Rotterdamse haven. Dan is het hier dus nooit meer stil. Dat vrachtverkeer veroorzaakt ook trillingen. Om nog maar te zwijgen van de hoeveelheid fijn stof die in dit gebied neerslaat. Al met al vrees ik dat door de doortrekking en verbreding een waardevermindering van de woning zal ontstaan.”

Geluidsscherm met dakje
ViA15 is niet het eerste infrastructurele project waar de familie Roelofs mee te maken krijgt. Eerder al moest de familie een deel van hun (tuinbouw)grond afstaan voor de aanleg van de A15 en de Betuwelijn. “Grondaankoop is nu niet aan de orde”, vertelt Roelofs. “Wat nu speelt is de ligging van de nieuwe A15, op amper 50 meter van ons perceel. Het projectbureau neemt maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Omdat de huidige grondwal niet kan blijven liggen, komt er een geluidsscherm van 8 meter hoog. Zo’n scherm houdt het geluid beter tegen dan een wal. Dat is goed nieuws. Maar mijn uitzicht ben ik kwijt, en de avondzon bereikt mijn tuin niet meer. Met medewerkers van het projectbureau ben ik op dit moment in overleg over een andere vormgeving van het geluidsscherm: minder hoog, maar met een ‘dakje’. Dat zou een alternatief kunnen zijn.”

Aanleg snelfietsroute
Harry Roelofs zou ook graag zijn tuin doortrekken tot aan het geluidsscherm, dat aan de binnenzijde begroeiing krijgt. “Onze smalle, lange tuin zou daardoor een stuk ruimtelijker aanvoelen. Dit heeft een positief effect op de waarde van onze woonboerderij. Helaas hebben provincie Gelderland en gemeente Lingewaard een snelfietsroute voorzien op de strook tussen mijn heg en het geluidsscherm. Daar ben ik niet blij mee. Een snelfietsroute rakelings langs mijn perceel heeft grote gevolgen voor onze privacy. Ik vrees ook voor criminaliteit, omdat er in de omgeving meerdere vluchtwegen ontstaan. En: ik heb dan niet de mogelijkheid om mijn tuin te verbreden.” Op verzoek van Roelofs zijn vertegenwoordigers van projectbureau ViA15, provincie en gemeente ter plaatse komen kijken. De ligging van de snelfietsroute wordt op dit moment onderzocht.

Serieus genomen
“We kunnen het project als bewoners niet tegenhouden, maar we verdienen wel een stem als het gaat om een goede inpassing”, vervolgt Roelofs. “Ik heb regelmatig contact met het projectbureau en ik heb ook het gevoel dat mijn zorgen en suggesties serieus worden genomen. De algehele communicatie richting bewoners is wel een verbeterpunt: die communicatie is niet altijd eenduidig. Niet iedereen krijgt dezelfde informatie op hetzelfde moment, waardoor sommige mensen meer lijken te weten dan anderen. Dit leidt tot onrust. Feit is dat overheid en bewoners samen tot een goede oplossing moeten komen. Daarvoor is het belangrijk dat we open en eerlijk zijn naar elkaar.”

Zorgen over geluid

Mijnheer Reijnen voor zijn ouderlijk huis
Mijnheer Reijnen voor zijn ouderlijk huis

Langs een ander deel van het toekomstig tracé, in Angeren, maakt men zich ook zorgen over de gevolgen van het project. Veel bewoners van de Boerenhoek en de Lodderhoeksestraat kijken straks uit op de snelweg die op dat punt begint te stijgen richting de brug over het Pannerdensch Kanaal. Het toekomstige geluid van al die auto’s en vrachtwagens baart mijnheer en mevrouw Reijnen nu al zorgen. “Ons huis is niet geïsoleerd, we hebben enkele beglazing”, vertelt mijnheer Reijnen. “We verwachten veel geluidsoverlast en snappen niet dat er op de toerit richting de brug geen geluidsschermen worden aangebracht aan de kant van Angeren. Aan de kant van Boerenhoek gebeurt dat toch ook?” Projectbureau ViA15 laat in aanloop naar het tracébesluit een actualisatie van het geluidsonderzoek uitvoeren. Mijnheer Reijnen verwacht hoe dan ook dat zijn vrijstaande jaren 40-woning door het project flink in waarde zal dalen. “Voor ons maakt dat niet zoveel meer uit; wij zijn op leeftijd. Maar voor onze zonen is het zuur. Zij zitten in de toekomst mogelijk met een onverkoopbaar huis.”

Nadeelcompensatie en planschade
Burgers en bedrijven die nadeel ondervinden door het project hebben in sommige situaties recht op een tegemoetkoming in de schade. Voor meer informatie klikt u hier.

Art 2 1
Het uitzicht vanaf de Lodderhoeksestraat in Angeren

Art 2 3

De woonboerderij van Harry Roelofs wordt nu nog door een grondwal gescheiden van de A15 

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu