ViA15

Deze zomer aanpassing hoogspanningsmasten

In het gebied waar het nieuwe deel van de A15 komt te liggen, staat een aantal hoogspanningsmasten. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken worden er vier hoogspanningsmasten aangepast, waarbij één mast ook wordt verplaatst. Netbeheerder TenneT gaat half juni aan de slag met de werkzaamheden. 

Tussen Dodewaard en Doetinchem loopt een hoogspannings-verbinding. Het geplande tracé van de A15 gaat de verbinding ter hoogte van het Pannerdensch Kanaal kruisen, waarbij de weg op hoogte ligt. De geleiders (hoogspanningslijnen) hangen op dit moment op veilige hoogte. Om te voorkomen dat de hoogspanningslijnen (de geleiders) straks te laag boven de weg hangen, past TenneT vier hoogspanningsmasten in het gebied aan. Het gaat om de masten ten westen van Boerenhoek. De masten worden verzwaard, soms ook verhoogd en de geleiders worden aangepast. Een van de hoogspanningsmasten wordt vervangen door een nieuwe, hogere mast op 65 meter van de huidige locatie.  

Geen treinen
TenneT gaat half juni aan de slag met de aanpassingen aan de hoogspanningsverbinding. Bij de werkzaamheden is veiligheid van groot belang. Aangezien de kabels boven de Betuweroute lopen, is voor de aanpassing een buitendienststelling van het spoor noodzakelijk. Tussen 9 en 25 juli rijden er geen treinen op de Betuweroute, vanwege geplande  werkzaamheden aan het spoor. Daarom voert Tennet vanaf half juni de werkzaamheden uit. Eind september zijn de aanpassingen aan de masten afgerond.

Hinder
De werkzaamheden zullen mogelijk leiden tot geluidsoverlast voor omwonenden. TenneT doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo vinden de werkzaamheden in principe overdag plaats. Mocht het onverhoopt nodig zijn om in de avond of nacht te werken, dan worden omwonenden hierover tijdig geïnformeerd. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het werk aan de hoogspanningsmasten, dan kunt u terecht op de website van TenneT. Bij vragen kunt u contact op nemen met het TenneT Servicecenter via (0800) 836 63 88 of een e-mail sturen naar servicecenter@tennet.eu

Artikel 2

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu