ViA15

Eerste woningen aangekocht

Voor de aanleg van de A15 is het nodig om woningen en bedrijfsgebouwen en gronden op het tracé te verwerven. Rijkswaterstaat heeft gesprekken gevoerd met alle eigenaren van woningen op de percelen die nodig zijn voor de aanleg van de A15. Een aantal eigenaren heeft er nu al voor gekozen om hun woning aan Rijkswaterstaat te verkopen.

Gesprekken
Jan Willem Derksen, senior adviseur Vastgoed van Rijkswaterstaat: “De verkoop van een woning of bedrijf is voor mensen een emotioneel proces. Het is ook een proces dat tijd vraagt. Wij hebben daarom met name eerst gesprekken gevoerd met eigenaren waarvan zeker is dat de grond waarop hun woning of bedrijf staat, nodig is voor de aanleg”.

Minnelijke aankoop
Derksen vervolgt: “We voeren eerst een ‘keukentafelgesprek’ bij de mensen thuis. Dan leggen we uit wat de aanleg van de A15 inhoudt en hoe het aankoopproces verloopt. De eigenaren kunnen een adviseur inschakelen die hen bijstaat in het aankoopproces. Voor de waardebepaling van de woning, bedrijf en/of grond wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke externe taxatiecommissie”.

Tijdelijke bewoning
“Bij de aankoop van een woning worden afspraken gemaakt over hoe lang de bewoners nog in de woning kunnen blijven wonen”, aldus Derksen. ”Daarna regelen we tijdelijke bewoning om leegstand te voorkomen. Bij een aantal aangekochte woningen staan schuren die in zeer slechte staat zijn. Deze schuren worden volgend jaar gesloopt om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan”.

Schadevergoeding
Ook op andere manieren kan een recht op schadevergoeding ontstaan, bijvoorbeeld door een onevenredige waardedaling of dat men moet omrijden om een perceel te bereiken. Op http://www.rijkswaterstaat.nl/rws-loket/schade_verhalen/nadeelcompensatie staat uitgebreide informatie over nadeelcompensatie. Een dergelijk recht op schadevergoeding ontstaat pas na het onherroepelijk worden van het tracébesluit.

Meer informatie
Het verkopen van een woningen, een gebouw of percelen voor de aanleg is ingrijpend. Wilt u meer weten over de persoonlijke gevolgen die het project ViA15 voor u kan hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met projectbureau ViA15 voor het maken van een afspraak.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu