ViA15

Duurzame bestemming gezocht voor Huis Rijswijk

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet bij de aanleg in op het behoud van het Huis Rijswijk. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden bekeken.

Het Huis Rijswijk is een rijksmonument en heeft bij de verdere uitwerking van de plannen de bijzondere aandacht van Rijkswaterstaat vanwege de cultuurhistorische waarde van het pand. Al geruime tijd is de projectorganisatie in gesprek met de eigenaar over de aankoop. Met de gemeente Duiven, de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, provincie Gelderland en Gelders Genootschap wordt gekeken naar een duurzame bestemming. Een besluit is echter nog niet genomen.

Vanwege de brede regionale wens om de nieuwe snelweg wat verder van de woonwijk Diesfeldt in Duiven af te leggen, komt de verlengde A15 dichter in de buurt van het pand Huis Rijswijk te liggen. Op dit moment werkt Rijkswaterstaat uit waar de weg precies komt te liggen en het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Rijk en regio kiezen ervoor om de A15 door te trekken aangezien hiermee de bereikbaarheid in Oost-Nederland fors verbetert. Bovendien komt er daarmee voor de inwoners van de dorpen en steden in de regio een einde aan de overlast van het (internationale) doorgaande verkeer.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu