ViA15

Inloopavonden drukbezocht

Ruim 1.100 belangstellenden kwamen in november en december af op de informatiebijeenkomsten die Projectbureau ViA15 organiseerde rond het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken. Bewoners, bedrijven en geïnteresseerden uit het gebied lieten zich uitgebreid informeren over het project. Uiteraard was er volop gelegenheid om vragen te stellen, niet alleen aan specialisten van Rijkswaterstaat maar ook aan vertegenwoordigers van provincie en gemeenten uit het projectgebied.

Projectbureau ViA15 organiseerde in totaal zes bijeenkomsten. In het Van der Valkhotel in Duiven en in Zalencentrum De Valom in Huissen werd hiervoor een informatieruimte ingericht. Via grote panelen werden bezoekers geïnformeerd. Kaarten van de weg, projectposters, luchtfoto’s van het projectgebied gaven de bezoekers een beeld van het plangebied, de ligging van het tracé, de effecten op bijvoorbeeld natuur en landschap en specifieke situaties. Op duopanelen werd specifiek per projectgebied de situatie aangegeven van het ontwerptracebesluit en de betreffende maatregelen uit de aanvullende bestuursovereenkomst. Via twee interactieve tafels konden bezoekers inzoomen op de eigen persoonlijke situatie.

Experts
Tijdens de inloopbijeenkomsten was een team van experts aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Er waren ook vertegenwoordigers van provincie en gemeenten aanwezig, voor vragen over de bestuurlijke afspraken en over het onderliggende wegennet.

Vragen van bezoekers
Rond het thema geluid was een aparte ruimte ingericht waar geluiddeskundigen aanwezig waren. Een groot aantal bezoekers kwam met vragen over de geluidsbelasting en de maatregelen die genomen worden. Vanuit de bezoekers waren er ook vragen over de aanvullende bestuurlijke afspraken. Die konden nog niet allemaal beantwoord worden omdat de afspraken nog nader uitgewerkt worden in het komende jaar. Wel werd duidelijk gemaakt op welke locaties aanvullende maatregelen gelden. Verder spraken bezoekers zorgen uit over mogelijke schade die veroorzaakt kan worden door de bouw. Hier wordt in een volgende nieuwsbrief meer duidelijkheid over gegeven.
Ook zijn er zorgen over het mogelijk verzakken van woningen door de aanleg van de weg. In het voorjaar zal Rijkswaterstaat in dit kader in ieder geval een plan afronden voor het plaatsen van peilbuizen om zo inzicht te krijgen in de standen van het grondwater, iets wat met name in Duiven en Zevenaar speelt.

Alle kaarten, posters, luchtfoto’s en andere informatie kunt u bekijken op deze website.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

 

Inloopbijeenkomst 1

Inloopbijeenkomst 2

Inloopbijeenkomst 3

Inloopbijeenkomst 4

Inloopbijeenkomst 6

Inloopbijeenkomst 5

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu