ViA15

Inloopbijeenkomsten over het project ViA15

Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over project ViA15. Bij deze inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over geluid of onroerend goed. Project ViA15 bestaat uit het aanleggen van een nieuwe weg tussen knooppunt Ressen en de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Ook het verbreden van de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen en het verbreden van de A12 tussen knooppunt Ouddijk en Duiven is onderdeel van dit project. 

De bijeenkomsten zijn op de volgende dagen:

 • Donderdag 6 februari bij Hotel van der Valk 
  Impuls 2 in Duiven van 16.00 uur tot 21.30 uur
 • Zaterdag 8 februari bij Hotel van der Valk 
  Impuls 2 in Duiven van 12.00 uur tot 16.30 uur
 • Maandag 10 februari bij Hotel van der Valk 
  Impuls 2 in Duiven van 16.00 uur tot 21.30 uur
 • Dinsdag 11 februari in het Kulturhus 
  Emmastraat 23 in Angeren van 16.00 uur tot 21.30 uur
 • Donderdag 13 februari in het Kulturhus 
  Emmastraat 23 in Angeren van 16.00 uur tot 21.30 uur


In juli 2013 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de definitieve bestuursovereenkomst over de A15 met de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen getekend. Daarmee staat vast dat de nieuwe weg en de verbredingen er komen. Ook de ligging van het tracé van de nieuwe weg staat nu nagenoeg vast. Het gekozen tracé ziet er als volgt uit: de nog ‘doodlopende’ A15 wordt als autosnelweg met 2x2 rijstroken van knooppunt Ressen doorgetrokken langs de zuidkant van de Betuweroute. Vlak voor Boerenhoek kruist de snelweg de Betuweroute bovenlangs naar een noordligging om vervolgens met een brug het Pannerdensch Kanaal over te gaan. Bij Groessen gaat de A15 (half)verdiept met een bocht om de wijk Diesfeldt heen waarna de snelweg via een halfverdiepte ligging uitkomt op de A12 bij een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar.

Rijkswaterstaat werkt de Bestuursovereenkomst nu verder uit. Dat gebeurt in de vorm van een Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Als dat OTB gereed is kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Dat OTB zal naar verwachting aan het eind van 2014 klaar zijn. Omdat dat nog geruime tijd duurt, wil Rijkswaterstaat u over de stand van zaken bijpraten. U kunt onder meer de ligging van de toekomstige weg en de verbreding van de A12 en A15 op een kaart zien. Op veel vragen zijn echter nog geen antwoorden: het is nadrukkelijk een stand van zaken. 

Tijdens de bijeenkomsten is er geen plenaire presentatie: u kunt binnenlopen op het tijdstip dat het beste voor u uitkomt. U bent van harte welkom.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu