ViA15

Nachtelijk sporenonderzoek

Ziet u de komende periode in de avonduren en in de nacht personen met reflecterende hesjes rond gebouwen in het projectgebied ViA15 lopen? Waarschijnlijk zijn het medewerkers van Bureau Waardenburg die bezig zijn met vleermuisonderzoek. Met een zogeheten batdetector worden gevels, daken en het terrein geïnspecteerd op de aanwezigheid van deze dieren. 

Beschermde diersoorten
Projectbureau ViA15 liet al eerder onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen en ook steenmarters in het projectgebied. Het huidige onderzoek richt zich op de gebouwen die plaats moeten maken voor de doortrekking van de A15. De onderzoekers kijken of er vleermuizen in of uit de gebouwen vliegen. Ook zoeken ze naar sporen van steenmarters en/of vleermuizen, zoals uitwerpselen en prooiresten. Wordt er een verblijfplaats in een gebouw gelokaliseerd, dan mag het betreffende pand niet zomaar gesloopt worden. Vleermuizen en steenmarters zijn namelijk beschermde diersoorten.

’s Nachts actief
De onderzoekers dragen reflecterende vestjes en lopen met een batdetector rond woningen en gebouwen. Ze hebben een veldwerkverklaring van Rijkswaterstaat bij zich, zodat ze zich desgevraagd kunnen legitimeren. Het onderzoek vindt plaats tussen 21.30 u en 06.00 u, als de vleermuizen actief zijn. Inspecties naar sporen van vleermuizen en steenmarters vindt bij daglicht plaats. De onderzoekers voeren in eerste instantie geen inspecties in woningen en gebouwen uit. Als dat wel nodig blijkt om de aanwezigheid van beschermde dieren met zekerheid vast te stellen, wordt toestemming gevraagd aan de eigenaar/beheerder.

Toestemming
De woningen waar onderzoek plaatsvindt, zijn (tijdelijk) bewoond. De eigenaren en/of bewoners hebben toestemming gegeven voor het onderzoek. De eerste onderzoeksperiode loopt van juni t/m 15 juli. In augustus, september en oktober van dit jaar vindt opnieuw onderzoek plaats. De onderzoekers zijn alleen actief in nachten dat het niet regent en niet te hard waait.

Heeft u zelf vleermuizen, steenmarters of ook uilen in het projectgebied van ViA15 gezien, dan kunt u dit melden via het mailadres: info@ViA15.nl

Dwergvleermuis
Dwergvleermuis
(Foto: Bureau Waardenburg)

Grootoorvleermuis
Grootoorvleermuis
(Foto: Bureau Waardenburg)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu