ViA15

Natuur- en grondwateronderzoek van start

Projectbureau ViA15 start binnenkort met nieuwe onderzoeken in de omgeving van het toekomstige tracé van de A15. Onderzoek is nodig voor het tracébesluit en ter voorbereiding op de uiteindelijke uitvoering. Er wordt extra natuur- en milieuonderzoek uitgevoerd.

Bureau Waardenburg voert voor projectbureau ViA15 al jaren veldinventarisaties uit naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten in het projectgebied. Ook dit jaar gaan de onderzoekers het veld in. Dat is nodig om de gegevens actueel te houden. Om ervoor te zorgen dat het leefgebied voor planten en dieren goed blijft, ook na aanleg van de A15, voert het projectbureau gesprekken met Landschapsbeheer Gelderland. Deze organisatie is nauw betrokken bij de gemeentelijke landschapsprogramma’s van Duiven en Lingewaard. Projectbureau ViA15 haakt daarbij aan. Ecoloog  Sergé Bogaerts: “Het onderzoek zal zich richten op de realisatie van kleine elementen in het landschap. Denk daarbij aan houtwallen, bosjes en poelen. Via deze maatregelen kan het leefgebied van diverse diersoorten zoals vogels, vleermuizen en amfibieën worden versterkt.” In een volgende nieuwsbrief leest u meer over dit onderzoek.

Steenuil
Steenuil (Foto: Martin Bonte)

Peilbuizen
Bij Duiven, Zevenaar en Groessen wordt de A15 verdiept aangelegd. Om straks vast te kunnen stellen of er iets verandert in de grondwaterstand, moeten we nu onderzoeken hoe het grondwater in het gebied zich gedraagt. In het gebied plaatst het projectbureau 21 peilbuizen in de grond om de grondwaterstand over een langere periode in kaart te brengen. “In Duiven en Zevenaar staan al peilbuizen, de nieuwe peilbuizen vullen het netwerk aan”, vertelt omgevingsadviseur Ilse Dibbets. “Samen met Deltares, gemeenten en bewoners hebben we vastgesteld waar precies de peilbuizen moeten komen. “ Meetapparatuur in de buizen registreert schommelingen en stuurt informatie over het grondwater naar een centrale website. Daar kan iedereen de meetlocaties en de grondwaterstanden inzien.

Peilbuis2
Plaatsen van een peilbuis en een peilbuis na plaatsing
(Foto’s: I-real)

Toestemming
Mocht u de komende tijd mensen in het projectgebied aan het werk zien, dan heeft dit waarschijnlijk met de onderzoeken te maken. Ze vinden zo veel mogelijk in openbaar gebied plaats en alleen zo nodig op particuliere grond. Voor betreding van grond zal projectbureau ViA15 altijd eerst toestemming vragen aan de eigenaren.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu