ViA15

Natuurexperts van SLG geven de steenuil en kamsalamander nieuw thuis

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) werkt vanaf oktober aan beide kanten van het Pannerdensch Kanaal aan kleine natuurmaatregelen. Zo komen langs Den Oldenhoek nieuwe poelen voor de kamsalamander en in de omgeving van Boerenhoek en Groessennieuwe nestplaatsen, voor onder andere de steenuil.

Sander Nijhuis, hoofd projecten en advies bij SLG vertelt: ‘De nieuwe nestplekken liggen altijd dicht bij het oude nest. Door vóór de aanleg al naar nieuwe plekken te zoeken of ze te creëren, vergroten we de kans dat dieren die moeten wegtrekken snel een nieuw nest vinden.’ Na de realisatie van deze natuurcompensatie begeleidt SLG ook het beheer en onderhoud voor een periode van 5 jaar en volgt zij in hoeverre de maatregelen functioneren. Dit doet SLG samen met groepen vrijwillige natuurexperts in Lingewaard en Duiven. Het gaat om kleine maatregelen waarvoor geen grondaankoop nodig is. De grondeigenaren worden uiteraard om toestemming en medewerking gevraagd.

Lokale kennis en expertise
Rijkswaterstaat kiest voor SLG omdat zij een koepelorganisatie is met een actief netwerk van meer dan 8000 experts met een hart voor natuur en landschap. Omdat zij deze omgeving goed kennen, weten zij de beste plekken voor nestkasten of andere maatregelen te vinden.

Wilt u helpen of heeft u ruimte voor een nestkast op uw erf?
Vul dan het contactformulier in op http://landschapsbeheergelderland.nl/contact

Over SLG
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het cultuurlandschap en de dieren in de regio. Het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Nijhuis: ‘Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn, een particuliere grondeigenaar (bewoner van het buitengebied), vrijwilligers of de Provincie Gelderland.’

Via15 Nieuwsbrief September Artikel 3

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu