ViA15

Natuuronderzoek bijna klaar

Het natuuronderzoek dat Bureau Waardenburg uitvoert in het gebied rond het Pannerdensch Kanaal nadert zijn voltooiing. De komende weken zijn onderzoekers nog druk met het vleermuizenonderzoek, in oktober 2016 is dat veldbezoek afgerond. Wat zijn de onderzoekers de afgelopen 2 jaar zoal tegengekomen? Projectleider Gerlof Hoefsloot vertelt. 

Bureau Waardenburg heeft de afgelopen jaren meerdere keren onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het projectgebied van ViA15. In 2015 en 2016 heeft opnieuw een uitgebreid inventarisatieonderzoek plaatsgevonden. Vorig jaar is de aanwezigheid van vogels en bevers in het projectgebied onderzocht. In het gebied leven diverse beschermde vogelsoorten, zoals de buizerd, de gierzwaluw, de huismus en diverse soorten uilen. De onderzoekers hebben aan de hand van veldonderzoek (mogelijke) broedlocaties en verblijfplaatsen in kaart gebracht. Aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal leven op verschillende locaties bevers.

Veldonderzoek 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van het natuuronderzoek naar amfibieën, steenmarters, otters en vleermuizen. Het amfibieënonderzoek heeft uitgewezen dat de zeldzame kamsalamander goed vertegenwoordigd is in de poelen bij het Pannerdensch Kanaal. “De kamsalamander heeft in de verschillende poelen veel eitjes afgezet, die ook uitgekomen zijn. Tijdens het vleermuisonderzoek in augustus kwamen we op de dijk verschillende jonge kamsalamanders tegen, afkomstig uit de poelen”, vertelt Hoefsloot. “De poelen zien er goed uit, vormen een aantrekkelijk leefgebied voor amfibieën. Bij de aanleg van de nieuwe snelweg houdt Rijkswaterstaat rekening met de verschillende beschermde soorten.”

Bever laat van zich horen
Recente sporen van steenmarters hebben de onderzoekers dit jaar niet aangetroffen. “We weten dat er steenmarters gezeten hebben in bijvoorbeeld Helhoek, maar we hebben in 2016 geen nieuwe verblijfplaatsen gevonden. Ook sporen van de otter zijn niet gevonden in het onderzoeksgebied. De otter die recent in de nabijgelegen Rijnstrangen is waargenomen, blijft daar vooralsnog lekker zitten. Begin augustus zijn in de Rijnstrangen bij Zevenaar en in de Ooijpolder bij Nijmegen nog vier otters vrijgelaten, afkomstig uit Hongarije waar ze als weesotter werden opgevangen. De dieren worden bijgeplaatst om de kans op inteelt te verkleinen.
Bij het Kandia-gemaal zitten bevers en die hebben zich in ieder geval laten horen. Tijdens een van de nachtelijke speurtochten naar vleermuizen werden de onderzoekers opgeschrikt door een harde klap. Het bleek de bever die met zijn staart op het water sloeg.”

Geen kraamkolonies
Dat er in het gebied vleermuizen zitten, is bekend. Maar de onderzoekers hebben net als in vorige jaren geen kraamkolonies gevonden in het onderzoeksgebied. “We zien vooral mannetjes, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, die hun territorium afbakenen, het gebied doorkruisen op zoek naar voedsel of op weg zijn naar hun verblijfplaats elders. Andere soorten die we hebben aangetroffen zijn de laatvlieger, de watervleermuis en mogelijk de meervleermuis. Om van die laatste soort zeker te zijn analyseren we de opgenomen vleermuisgeluiden met speciale software. We zijn nu bezig met de laatste veldrondes. De onderzoekers gaan nog een paar weken ’s avonds en ’s nachts op pad met hun batdetector. Is het nodig dat ze dicht bij woningen of schuren komen, dan nemen ze altijd van tevoren contact op met de bewoners.”

Gebruikt voor tracébesluit
De resultaten van het natuuronderzoek worden verwerkt in een rapport en gebruikt voor het tracébesluit. Op deze manier wordt zorgvuldig en deskundig bekeken in hoeverre negatieve effecten optreden en worden eventueel beschermende maatregelen afgewogen voor de verschillende beschermde diersoorten in het gebied.

Reportage vleermuizenonderzoek
Omroep Gelderland heeft een reportage gemaakt over het vleermuisonderzoek:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2115460/Zoeken-naar-vleermuizen-bij-Groessen-vanwege-verlenging-A15

Art 1 1
Een amfibieënpoel bij het Pannerdensch Kanaal

Art 1 2
Een poelkikker

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu