ViA15

Negentig reacties op ontwerp-tolwet

Voor project ViA15 zal tol geheven worden. Hiervoor moet eerst de wet aangepast worden. Dit voorjaar was het  ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” opengesteld voor openbare internetconsultatie.

Dit voorstel maakt een tolheffing op de twee genoemde verbindingen juridisch mogelijk. Er zijn in de consultatie vragen over de volgende thema’s gesteld: tariefdifferentiatie, wijze van registratie en betalen van de tolheffing, het tolbesluit, wijziging of intrekking van de tolheffing en overige opmerkingen.

De consultatie heeft negentig reacties opgeleverd. De reacties zijn afkomstig van vier brancheorganisaties, vijf gemeenten en eenentachtig burgers. Meer informatie over het ontwerp-wetsvoorstel en een samenvatting van de ingediende reacties is hier te vinden.

Nadat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer is aangeboden, komt op www.overheid.nl te staan hoe de reacties in het wetsvoorstel zijn verwerkt.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu