ViA15

Ontwerptracébesluit: wat staat er in en hoe kunt u reageren?

De volgende stap in de tracéwetprocedure voor ViA15, het ontwerptracébesluit, staat gepland voor het vierde kwartaal van 2015. De tracéwetprocedure bestaat uit verschillende stappen. Er zijn allerlei momenten voor inspraak en advies. Iedereen kan straks op het ontwerptracébesluit reageren.

Wat is het ontwerptracébesluit?
Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de precieze ligging en inpassing van het tracé. Ook staat hierin beschreven welke maatregelen er komen op het gebied van natuur, landschap en geluid en welke gevolgen zijn onderzocht.

Hoe kunt u reageren?
Na ondertekening door de minister wordt het ontwerptracébesluit gepubliceerd. Dat houdt in dat de stukken gedurende zes weken voor iedereen in te zien zijn, via internet en op locaties bij de diverse overheidsinstellingen (o.a. via de gemeentehuizen in de regio). Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Zodra de periode voor inspraak bekend wordt, informeren wij u o.a. via deze nieuwsbrief. In deze periode organiseert ViA15 ook een aantal informatiebijeenkomsten in het gebied. Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerptracébesluit, dan kunt u deze tijdens de informatiebijeenkomsten stellen.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu