ViA15

Provincie Gelderland organiseert inloopbijeenkomsten over de weg Hengelder in Zevenaar, de N839 tussen Bemmel en Huissen en de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar

Aanleiding
In november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Hierin zijn maatregelen afgesproken waarmee de nieuwe weg tussen de A15 en A12 beter wordt ingepast in het landschap en er meer aandacht is voor de leefomgeving.

Herinrichting Van Elkweg (N839 Bemmel-Huissen), Arnhemseweg (N810 Zevenaar) en weg Hengelder (Zevenaar)
In de bestuursovereenkomst zijn ook maatregelen afgesproken om tijdig de bereikbaarheid van de aansluitende wegen te garanderen. Deze maatregelen heeft de provincie Gelderland de afgelopen maanden verder uitgewerkt in samenwerking met de gemeenten Lingewaard en Zevenaar. Het gaat om de herinrichting van de Van Elkweg (N839) tussen Bemmel en Huissen, de Arnhemseweg (N810) in Zevenaar en de weg Hengelder in Zevenaar. De geplande aanpassingen bestaan onder andere uit een vergroting van de capaciteit (wegverbreding), een betere scheiding van verkeer en een goede inpassing in het landschap.

Inloopbijeenkomsten
De provincie organiseert drie aparte inloopbijeenkomsten voor aanwonenden en belangstellenden over de herinrichting van de genoemde wegen. Tijdens de informatieve inloopbijeenkomsten toont de provincie:

  • de voorlopige ontwerpen,
  • informatie over het besluitvormingsproces en
  • de verwachte effecten voor lucht en geluid (voor de Arnhemseweg/N810 en de N839 tussen Bemmel en Huissen).

U kunt binnenlopen tussen de hieronder aangegeven tijdstippen. Medewerkers van de provincie en gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Inloopbijeenkomst 17 mei Zevenaar: herinrichting weg Hengelder
Tijd: dinsdag 17 mei, 17.00-20.00 uur
Locatie: Sportpark Hengelder, Hengelder 1, Zevenaar

Inloopbijeenkomst 19 mei Bemmel: herinrichting Van Elkweg (N839 Bemmel-Huissen)
Tijd: donderdag 19 mei, 17.00–20.00 uur
Locatie: OBC De Essenpas, Drieske 4, Bemmel

Inloopbijeenkomst 31 mei Zevenaar: herinrichting Arnhemseweg (N810)
Tijd: dinsdag 31 mei, 17.00–20.00 uur
Locatie: Basisschool De Wissel, Westeinde 101, Zevenaar 

Na elke bijeenkomst worden de voorlopige ontwerpen ook op de website van de provincie geplaatst.

Vervolg: ontwerpinpassingsplan
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter; er bestaat geen mogelijkheid tot officiële inspraak. Later dit jaar worden de provinciale maatregelen uitgewerkt in een ontwerpinpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Na de zomer ligt het ontwerpinpassingsplan zes weken ter inzage; dan is er de mogelijkheid om een officiële zienswijze in te dienen. U wordt hier dan tijdig over geïnformeerd.

Aanvullende maatregelen in het project ViA15
In de aanvullende bestuursovereenkomst (d.d. 5-11-2015) staan ook maatregelen die worden opgenomen in het project ViA15. Het Projectbureau ViA15 is bezig om deze uit te werken. Op een later moment organiseert het Projectbureau ViA15 inloopmomenten om over deze uitwerkingen tussentijds informatie te geven

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op: 
www.gelderland.nl/a15-aansluitingen

Ondertekening ontwerptracebesluit

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu