ViA15

Start informatieavonden tracebesluit

Op maandag 27 maart vindt de eerste informatieavond plaats uit een reeks van vier bijeenkomsten. Projectbureau ViA15 organiseert deze bijeenkomsten aansluitend op het tot en met 28 april 2017 ter inzage liggende tracébesluit. Bezoekers kunnen via interactief kaartmateriaal, visualisaties, een luchtfoto van het projectgebied en projectposters van het projectgebied informatie ophalen over specifieke situaties of inzoomen op de eigen persoonlijke situatie.

Interactieve kaart Geluidsbelasting
De onderzoeken naar de effecten van het plan op het gebied van geluid zijn afgerond. De uitkomst van deze onderzoeken zijn verwerkt in een Interactieve kaart Geluidsbelasting die beschikbaar is tijdens de inloopbijeenkomsten. De Interactieve kaart Geluidsbelasting is ook hier te bekijken.

Visualisatie ontwerp
Op basis van het definitieve wegontwerp is een visualisatie van de toekomstige situatie gemaakt. De 3D-visualisatie toont hoe de inpassing van de nieuwe A15 er na realisatie uitziet. Deze visualisatie is ook te bekijken via uw mobiel of met een VR-bril.

Visualisatie 

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten zijn deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De informatieavonden zijn op basis van vrije inloop.

Hotel Van der Valk, Impuls 2 te Duiven:
Maandag 27 en dinsdag 28 maart van 17.00 tot 20.30 uur.

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2 te Huissen:
Maandag 3 april en dinsdag 4 april van 17.00 tot 20.30 uur.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu