ViA15

Terugblik op de inloopbijeenkomsten over aanvullende maatregelen

Een goede opkomst voor de inloopbijeenkomsten in Groessen en Bemmel! Bijna 300 belangstellenden lieten zich eind juni informeren over de stand van zaken rond de uitwerking van de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst van november 2015. Aan de hand van concept-ontwerptekeningen kregen bezoekers een beeld van onder meer de aarden wallen in Groessen/Loo en Bemmel, de aansluiting van de A15 op de N810 en de N839 en de aansluiting van de weg op de brug over het Pannerdensch Kanaal. Vragen waren er ook. Een impressie. 

Projectbureau ViA15 organiseerde eind juni twee inloopavonden om belangstellenden bij te praten over de stand van zaken rond de uitwerking van de maatregelen uit de aanvullende bestuursovereenkomst, die Rijk en provincie Gelderland eind 2015 sloten. De bijeenkomst in Groessen had betrekking op de aanvullende maatregelen aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal, de bijeenkomst in Bemmel ging over de maatregelen aan de westzijde. Posters met concept-ontwerptekeningen toonden de tussentijdse uitwerking van gemaakte afspraken en gaven de bezoekers een indruk van de nieuwe situatie. Deskundigen van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland en gemeenten waren aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Veel vragen

De presentaties en het kaartmateriaal gaven een indruk van de stand van zaken. Veel bezoekers vonden het lastig om zich vanaf de kaart een beeld te vormen van de nieuwe situatie en vooral van de gevolgen van de maatregelen. Daarom was er ook gelegenheid om vragen te stellen waarvan goed gebruik werd gemaakt. Veel vragen gingen over de aansluiting van de weg op de brug over het Pannerdensch Kanaal, de situatie op de Rijndijk bij Angeren en de inrichting van De Plak. Voor het laatste wordt door de gemeente Lingewaard een bestemmingsplan opgesteld. Ook waren er nog veel vragen over de aanpassingen aan de Van Elkweg (N839) en de Arnhemseweg (N810).

Deksel

Tijdens de bijeenkomst in Groessen was het de hele avond druk bij de stand ‘Deksel Helhoek’. Veel omwonenden vragen zich af hoe dit deksel eruit komt te zien en wat de gevolgen zijn. Projectbureau ViA15 heeft aangegeven om bij de inrichting van het deksel bewoners van Helhoek te betrekken. In een later stadium zijn de effecten, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, bekend.

Snelfietsroute

Ook werd het ontwerp van een snelfietsroute tijdens de inloopavonden getoond. Provincie Gelderland heeft het voornemen om een snelfietsroute SFR15 te realiseren. Bezoekers waren geïnteresseerd in de ligging van de route en kwamen met ideeën om van de SFR15 een succes te maken. Een van de ideeën is om de snelfietsroute aan de zuidzijde van de Betuweroute te realiseren, tussen de Lodderhoeksestraat en de Kampsestraat. Het is nu aan de provincie om de ideeën en de plannen verder uit te werken.

Informatiebijeenkomsten

Uiteraard waren er ook vragen over het proces en dan met name het vervolgtraject. Veel bezoekers vroegen zich af of er op een later moment nog informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Aankondiging zal altijd via de website en de nieuwsbrief van Projectbureau ViA15 plaatsvinden.  

Meer informatie

U vindt de presentaties en het kaartmateriaal dat is gebruikt tijdens de inloopbijeenkomsten op onze site. Meer informatie over de planning leest u hier   

Inloopbijeenkomst 1

Inloopbijeenkomst 2

Inloopbijeenkomst 3

Inloopbijeenkomst 4

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu