ViA15

Tracébesluit ViA15 ter inzage

Tijdens een bezoek aan de regio, op 8 maart 2017, maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft vastgesteld. Dit tracébesluit beschrijft het definitief gekozen tracé (de weg), maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving inclusief de afspraken over aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Loo, Groessen en Helhoek.

MinisterMinister Schultz van Haegen ondertekent de vaststelling van het Tracébesluit A12/A15. (Bron: Rijkswaterstaat. Foto: Jorrit Lousberg, Light at Work)

Ter inzage
Het gehele tracébesluit is vanaf 16 maart te vinden op www.platformparticipatie.nl/ViA15 en op www.via15.nl. Daarnaast ligt het tracébesluit van donderdag 16 maart tot en met woensdag 28 april 2017 ter inzage op de kantoren van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de betrokken gemeenten en de waterschappen.

Ter inzage locaties

 • Ministerie van IenM, Plesmanweg 1-6, Den Haag
 • Provincie Gelderland, Provinciehuis, Eusebiusplein 1a, Arnhem
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, Arnhem
 • Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, Duiven
 • Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, Zevenaar
 • Gemeente Overbetuwe, Dorpstraat 67, Elst
 • Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, Bemmel
 • Gemeente Nijmegen, Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen
 • Gemeente Rijnwaarden, Markt 5, Lobith
 • Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, Didam
 • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel
 • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, Doetinchem

In beroep gaan
Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 17 maart tot en met 28 april 2017 beroep instellen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) door een beroepschrift bij de Raad van State in te dienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, omdat er bijvoorbeeld wijzigingen in het tracébesluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerptracébesluit.

Kijk voor meer informatie over de wijze waarop u beroep instelt op de website van Raad van State.

Inloopbijeenkomsten
Projectbureau ViA15 organiseert vier inloopbijeenkomsten, waar belanghebbenden en geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over het project. Deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Hotel Van der Valk, Impuls 2 te Duiven:
Maandag 27 maart en dinsdag 28 maart van 17.00 tot 20.30 uur.

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2 te Huissen:
Maandag 3 april en dinsdag 4 april van 17.00 tot 20.30 uur. 

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu