ViA15

Verbreding van de A15 en A12: wat gaat er precies gebeuren?

Naast de aanleg van een nieuw deel van de A15 tussen Ressen en knooppunt Oudbroeken (A12) zijn ook de verbreding van delen van de A15 en de A12 onderdeel van project ViA15. Bart Bartelds, adviseur wegontwerp bij Projectbureau ViA15, vertelt wat er precies gaat gebeuren op de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen en op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk.

Bartelds vertelt over de noodzaak van verbreding van de A15 en A12: “Beide wegen zijn nu al erg druk en het loopt hier in de spits regelmatig vast. De hoeveelheid verkeer op deze wegtrajecten zal met de doortrekking van de A15 nog verder toenemen. Daarom maken deze wegverbredingen deel uit van het project.” Als adviseur wegontwerp kijkt Bartelds zorgvuldig naar het verkeerstechnisch ontwerp van de verbreding en naar de inpassing in het landschap.

Verbreding A15
De A15 wordt tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. In knooppunt Valburg worden de verbindingswegen in de richting A15 Ressen – A50 Eindhoven en A50 Eindhoven – A15 Ressen verbreed van 1 naar 2 rijstroken. Tussen aansluiting Elst en knooppunt Ressen komt er in beide richtingen een weefstrook naast de drie doorgaande rijstroken. “Een weefstrook is bedoeld voor in- en uitvoegend verkeer”, licht Bartelds toe. In knooppunt Ressen worden in beide richtingen 2 rijstroken toegevoegd voor het doorgaande verkeer.

Verbreding A12
Ook op de A12 komen er rijstroken bij, vertelt Bartelds. “De A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Uitzondering is  de zuidbaan van het wegvak tussen het nieuwe knooppunt Oudbroeken en de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost (Hengelder). Op dit wegvak zijn er straks 4 stroken.” De aanleg van de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost gaat samen met het sluiten van de bestaande aansluiting Zevenaar (Griethse Poort). Als gevolg van de doortrekking van de A15 komt op de A12 een nieuw knooppunt Oudbroeken ter hoogte van de verzorgingsplaats Oudbroeken. De verzorgingsplaats komt hierdoor te vervallen. Bartelds legt op dit moment de laatste hand aan de tekeningen, die hopelijk dit jaar beschikbaar komen.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu