ViA15

Verhoging mast 51 op 17 juli

Netbeheerder TenneT is druk bezig met de aanpassing van de hoogspanningsmasten in het projectgebied van ViA15. Op zondag 17 juli stond de verhoging van mast 51 gepland. Als gevolg van een kapotte kraan is het niet gelukt een nieuw tussenstuk te plaatsen. Zondag 24 juli staat de aanpassing opnieuw gepland (reserveweekend).

De hoogspanningsmasten in het gebied waar de nieuwe A15 komt te liggen, moeten worden aangepast. De maatregelen voorkomen dat de hoogspanningslijnen (de geleiders) straks te dicht boven de weg hangen. Tennet verhoogt en verplaatst 4 masten, zodat de geleiders ook na doortrekking van de A15 op veilige hoogte hangen.

Op zondag 24 juli aanstaande wordt mast 51, net ten noorden van de spoorlijn, circa 6 meter verhoogd. TenneT start ’s ochtends vroeg met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 10 u wordt de mast gehesen, aansluitend wordt het tussenstuk geplaatst. In totaal zullen de werkzaamheden zo’n 2,5 uur in beslag nemen. 

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu