ViA15

Verlegging van kabels en leidingen als voorbereiding op start project ViA15

Naar verwachting gaat in 2019 de eerste schop de grond in voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de bestaande A12 en A15. Meerdere gas-, (drink)waterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen zijn dan al verplaatst. Het verleggen van deze kabels en leidingen kost tijd, vergt afstemming en gebeurt zoveel mogelijk opeenvolgend. Vandaar dat beheerders zoals Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel binnenkort starten met deze werkzaamheden.

Als eerste start Gasunie medio maart met voorbereidende werkzaamheden voor de verlegging van een aantal hogedrukgasleidingen vlak bij het nieuwe knooppunt De Liemers. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen op het grondgebied van de gemeente Duiven. Het gaat het om bomen aan de Schoepikstraat, Roodwilligenstraat, verzorgingsplaats Oudbroeken en de Oostsingel. De daadwerkelijke verlegging van de gasleidingen vindt later dit jaar plaats. In het kader van de bescherming van flora en fauna en de bijbehorende zorgplicht worden de voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen uitgevoerd. Conform de wet Natuurbescherming vindt later herplanting van bomen plaats.

Andere voorbereidende werkzaamheden
Om de werkzaamheden aan de A15 en de verbreding van de A12 mogelijk te maken, verleggen te zijner tijd ook Vitens, Liander en het Waterschap Rijn en IJssel hun kabels en leidingen.  Daarnaast graaft Rijkswaterstaat dit jaar proefsleuven voor archeologisch onderzoek en voert veldonderzoek uit naar niet gesprongen explosieven. 

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu