ViA15

Wat gebeurt er met uw reactie?

U hebt wellicht een zienswijze ingediend op het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken (ViA15) of op de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst. Dan wilt u uiteraard weten wat daarmee gebeurt. En vooral: wanneer u een reactie krijgt.

Het is nog tot en met 23 december 2015 mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerptracébesluit en de aanvullende bestuurlijke afspraken. Na deze datum sluit de inspraakprocedure. In de komende periode worden de ingediende reacties geanalyseerd en wordt gekeken op welke punten de plannen worden aangepast. De zienswijzen en de reacties hierop zijn straks terug te lezen in de Nota van antwoord. Dit document is gelijk gereed met het Tracébesluit en wordt tegelijkertijd gepubliceerd.

Hebt u een zienswijze ingediend, dan krijgt u automatisch bericht op het moment dat de Nota van Antwoord verschijnt.

Procedure

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu