ViA15

Wetsvoorstel tolheffing aangeboden aan Tweede Kamer

Begin april heeft de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel, dat het project ViA15 mogelijk maakt. Om de versnelde aanleg van de weg te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven. 

Naast het project ViA15, maakt het wetvoorstel ook de Blankenbrugverbinding bij Rotterdam mogelijk. Het wetvoorstel is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor het persbericht over het besluit van de ministerraad. De documenten van het wetsvoorstel zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu