ViA15

Zorgen over woongenot

De medewerkers van Projectbureau ViA15 hebben contact met bewoners en bedrijven in de omgeving van het tracé. Zij informeren hen bijvoorbeeld over de voortgang van het project. Uit de verhalen van bewoners klinkt grote betrokkenheid,de komst van de A15 is voor veel bewoners moeilijk. Frans Jongen en Ronald Lucassen zijn beiden verknocht aan het gebied rond Groessen en Loo en kunnen het dan ook moeilijk verkroppen dat dit bijzondere stukje Gelderland straks wordt doorsneden door een snelweg. Ze maken zich ook zorgen. In deze nieuwsbrief doen Jongen en Lucassen hun verhaal.

De jaren 20-woning van Frans Jongen in Helhoek ligt er fraai bij. Keurig onderhouden, met een ruime tuin vol bloesembomen en voorjaarsbloeiers. "Het is hier fijn wonen", stelt Jongen. "Lekker rustig en toch dicht bij Duiven en Arnhem." Maar zijn woongenot wordt naar eigen zeggen ernstig bedreigd. "Mijn huis en dat van 14 andere Helhoekers bevindt zich straks binnen een straal van 50 meter van het tracé van de nieuwe A15. De komst van de weg is hier dan ook al jaren het gesprek van de dag. Aanvankelijk maak je je druk over nut en noodzaak van zo’n snelweg. Maar naarmate de jaren voorbijgaan, verschuiven je zorgen. Hoe zit het bijvoorbeeld met geluidsoverlast? Zelfs al wordt de weg verdiept aangelegd, het zal hier nooit meer helemaal stil zijn. Daarnaast neemt de hoeveelheid fijnstof in de lucht enorm toe. De uitstoot valt weliswaar ‘binnen de wettelijke norm’, maar dan nog lopen we als bewoners gezondheidsrisico’s. Naar mijn mening stapt de overheid hier te gemakkelijk overheen."

Kwetsbare natuur
Bij de landschappelijke inpassing van het nieuwe tracé is onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van de snelweg en zijn mogelijke alternatieven te snel terzijde geschoven. Dat stelt Ronald Lucassen, inwoner van Loo, dorp aan de rand van het Rijnstrangengebied. "De minister kiest voor een brug over het Pannerdensch Kanaal. Een kwetsbaar natuurgebied wordt straks doorkruist door een metershoge betonnen kolos. Het leefgebied van vogels, bevers, amfibieën en andere dieren wordt ernstig verstoord. Wij als bewoners kijken straks uit op een brug en zullen veel geluidsoverlast ervaren. De impact van een tunnel is veel minder groot. Bovendien zouden alle investeringen die destijds zijn gedaan voor een zorgvuldige inpassing van de Betuweroute dan niet voor niets zijn geweest. De minister stelt dat een tunnel te duur is. Ik ben, net als veel anderen, van mening dat de tunnel als alternatief voor de brug onvoldoende is onderzocht."

Bouwwerkzaamheden
Los van de gevolgen van het tracé zelf, houden ook de bouwwerkzaamheden Jongen en Lucassen bezig. Lucassen: "Er gaat straks gepompt en bemaald worden. Veel huizen in het gebied zijn niet gefundeerd. Wij vragen ons af wat de risico’s zijn. En wie opdraait voor de schade als er iets mis gaat. Ook trillingen worden als een reëel risico ervaren. Bouwverkeer op smalle wegen, heiwerkzaamheden: het zou zomaar kunnen dat onze huizen beschadigd raken. Dat is destijds in Zevenaar ook gebeurd. Laten we hopen dat men daar iets van geleerd heeft."

Bewoners
Jongen en Roland Lucassen voor de woning van Jongen in Helhoek

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu