ViA15

Aanleiding

Het verkeersnetwerk rond Arnhem dreigt overbelast te raken. Nu al staan automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) regelmatig in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst alleen maar groter, ondanks maatregelen als de verbreding van delen van de A50 en A12 en de aanleg van de tweede stadsbrug bij Nijmegen. De slechte bereikbaarheid van de regio remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling en heeft een negatief effect op de leefbaarheid: de vele files en het sluipverkeer dat daaruit voortkomt, zorgen voor ongezonde én onveilige situaties.