ViA15

Doel

Rijk en provincie willen het wegennet versterken, zodat bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid in het gebied toenemen. Bij het zoeken naar een oplossing speelden de volgende aspecten een rol:

  • de gekozen oplossing gaat langere tijd mee
  • de gekozen oplossing verbetert de leefbaarheid in het gebied
  • de gekozen oplossing draagt bij aan de hoogwaterveiligheid

Op basis van de verschillende criteria en in nauw overleg met de regio is gekozen voor een aanpak waarbij de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A50. Zie ook Oplossing.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu