ViA15

Oplossing

In de Trajectnota/Milieueffectrapportage (TN/MER) zijn diverse oplossingsrichtingen onderzocht. Op basis hiervan heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in juli 2012 definitief gekozen voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord, met een verruimde bocht om het dorp Groessen: het Standpunttracé.

Standpunttracé
Volgens dit Standpunttracé wordt de nu nog doodlopende A15 als autosnelweg met 2x2 rijstroken van knooppunt Ressen doorgetrokken langs de zuidkant van de Betuweroute. Vlak voor Boerenhoek kruist de snelweg de Betuweroute bovenlangs naar een noordligging, om vervolgens met een brug het Pannerdensch Kanaal over te gaan. Bij Groessen gaat de A15 (half)verdiept met een bocht om de wijk Diesfeldt heen. Daarna komt de snelweg via een halfverdiepte ligging uit op de A12 bij een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar.

Overige maatregelen

  • Het nieuwe tracé van de A15 krijgt een aansluiting op het onderliggend wegennet bij Bemmel en bij de N810 tussen Duiven en Zevenaar.
  • De huidige A15 wordt verbreed tussen de knooppunten Valburg en Ressen.
  • De A12 krijgt tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk op een aantal plekken extra rijstroken.
  • Op de A12 komt – behalve het knooppunt met de A15 – een geheel nieuwe aansluiting voor Zevenaar bij 7-Poort/Hengelder.
  • De huidige aansluiting 29 (Zevenaar/Griethse Poort) vervalt.

Alternatieven TN/MER
In de TN/MER zijn meerdere alternatieven (oplossingsrichtingen) onderzocht. De verschillende alternatieven zijn getoetst op hun bijdrage aan een betere bereikbaarheid en hun effecten op mens, milieu en economie. Op basis hiervan heeft de minister gekozen voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord, met een verruimde bocht om het dorp Groessen. Meer informatie over de alternatieven vindt u onder het kopje Documenten.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu