ViA15

Participatie

De tracé/m.e.r.-procedure kent 3 momenten waarop mensen officieel een zienswijze in kunnen dienen. Dat is bij de Startnotitie (2008), de Trajectnota/MER (2011) en bij het ontwerptracébesluit (2015).

Met een zienswijze kon iedereen zijn mening geven over de plannen.