ViA15

2007 – Meedenksessies met geïnteresseerden

In 2007 zijn er diverse overleggen en meedenksessies geweest met vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties. Dit gebeurde in het kader van Inspraak Nieuwe Stijl (INS), een pilotproject waaraan project ViA15 (2007 – 2008)  heeft meegedaan. De bedoeling van INS was om burgers meer en effectiever bij de besluitvorming te betrekken. En om ook buiten de wettelijk verplichte inspraakperiodes ruimte te bieden om mee te denken. Voor project ViA15 is er met name met geïnteresseerden gepraat over mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu