ViA15

2008 - Inspraakreacties op Startnotitie

De Startnotitie ‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen’ heeft in 2008 ter inzage gelegen. Er zijn 406 reacties op binnengekomen, waarvan 378 unieke reacties. De bundel van inspraakreacties kunt u telefonisch opvragen bij het Platform Participatie via nummer (070) 456 89 99. Als reactie op de zienswijzen hebben de toenmalige ministers van VenW en VROM (nu IenM) een Nota van Antwoord opgesteld. U vindt de Nota van Antwoord onder Documenten.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu