ViA15

2010 - Participatiebijeenkomsten

In maart 2010 zijn er vier goed bezochte participatie-bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten heeft een ieder zijn/haar suggesties, aandachtspunten en vragen voor project ViA15 op posters gezet. Op 25 mei 2010 is er vervolgens een Oogstbijeenkomst geweest. Hier konden participanten en regionale bestuurders met elkaar in gesprek over de inbreng van de participatiebijeenkomsten. Alle posters zijn vervolgens beoordeeld. Het Convenantoverleg - bestaande uit vertegenwoordigers van de Provincie, de Stadsregio en het Rijk (IenM en EL&I) – heeft de reactie op de posters op 9 juli 2010 vastgesteld.

Hieronder kunt u de posters en de reacties er op bekijken:

De bijlagen waarnaar in sommige posters wordt verwezen vindt u hier:

Aan bovenstaande documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu