ViA15

2011 - Zienswijzen op Trajectnota/MER

Op de Trajectnota/MER 'Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen' die in 2011 ter inzage lag, zijn 443 unieke zienswijzen binnengekomen. Lees hier de samenvatting van de zienswijzen.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu