ViA15

Bestuurlijke afspraken

Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden (provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing en maatregelen op het onderliggend wegennet. Op basis van dit document zijn op 5 november 2015 aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden zoals de aansluiting van de nieuwe weg op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Helhoek en Loo.

De aanvullende maatregelen zijn geen onderdeel van het ontwerptracébesluit. Een deel van de maatregelen wordt in de volgende fase, na ontwerptracébesluit, verwerkt in het tracébesluit. Andere maatregelen uit de aanvullende bestuurlijke afspraken worden geborgd in een provinciaal inpassingsplan(nen) en/of bestemmingsplan(en). Inwoners kunnen dan opnieuw reageren. 
De aanvullende bestuurlijke afspraken zijn samen met het ontwerptracébesluit in te zien en te vinden op deze website en de site van de Directie Participatie.

Ontwerptracebesluit

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu