ViA15

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Het Platform Participatie heeft alle ingediende zienswijzen gebundeld. 384 zienswijzen zijn (mede) namens 673 personen en organisaties ingediend op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Klik hier voor de samenvatting van Platform Participatie. 

Medewerkers van Projectbureau ViA15 zijn begonnen met het zorgvuldig analyseren van alle zienswijzen. Er wordt gekeken op welke punten de plannen eventueel kunnen of moeten worden aangepast.

De maatregelen die de provincie en gemeenten oppakken worden ter visie gelegd via een provinciaal inpassingsplan of een bestemmingsplan. Inwoners kunnen dan opnieuw reageren. Zie ook Bestuurlijke afspraken

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt mede op basis van de ingediende reacties het tracébesluit vast. De afzonderlijke reacties worden beantwoord in een Nota van Antwoord. Hebt u een zienswijze ingediend, dan krijgt u automatisch bericht op het moment dat de Nota van Antwoord verschijnt. De Nota van Antwoord verschijnt tegelijkertijd met het tracébesluit.

Ontwerptracebesluit

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu