ViA15

Zienswijzen ingediend

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) getekend. Ook ondertekende zij die dag samen met de gedeputeerde van provincie Gelderland de aanvullende bestuurlijke afspraken. Het ontwerptracébesluit en de aanvullende bestuurlijke afspraken lagen ter inzage van 12 november tot en met 23 december 2015. Gedurende deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst (d.d. 5 november 2015).

384 zienswijzen zijn (mede) namens 673 personen en organisaties ingediend op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Klik hier voor de samenvatting van Platform Participatie.

Impressie van project ViA15
Kijk hier naar een impressie van het project ViA15.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu