ViA15

Procedure en planning

Om tot het definitieve besluit voor een tracé te komen, heeft het project ViA15 de wettelijke tracé/m.e.r.-procedure doorlopen. Naar verwachting wordt in 2018 het tracebesluit (TB) onherroepelijk vastgesteld. In het TB staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Alle relevante documenten met betrekking tot het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.


Gereed: 2021 - 2023

Maart 2017   Vaststelling tracébesluit door minister Schultz van Haegen
Medio 2017   Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018   Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2018   Aanbesteding DBFM-contract 
2019   Opdrachtverlening DBFM-contract
2019   Start realisatie
2021 - 2023   Openstelling A15 en verbreding A12 gerealiseerd
     

 Deze planning is onder voorbehoud.

 

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu