ViA15

1. Startnotitie

De Startnotitie ‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen’ in mei 2008 betekende de formele start van de tracé/m.e.r.-procedure. In de Startnotitie staat welke oplossingen (alternatieven en varianten) voor de verkeersproblemen verder worden onderzocht. De notitie bevat informatie over het ‘wat, waar en hoe’ van het project en beschrijft de achtergronden, uitgangspunten en doelen van het project. Zie ook participatie.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu