ViA15

2. Trajectnota/MER

Voor de Trajectnota/milieueffectrapport is een aantal alternatieven en varianten verder uitgewerkt en onderzocht. Er is bekeken of met de benoemde alternatieven de doelen van het project bereikt kunnen worden en wat de effecten zijn op mens en milieu. Van 16 augustus tot en met 26 september 2011 heeft de Trajectnota/MER ter inzage gelegen en heeft iedereen op de (deel)rapporten kunnen reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn circa 1.500 zienswijzen ingediend waarvan 443 uniek. Zie ook participatie

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu