ViA15

Aangepast Standpunt

Op 22 juni 2012 heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze aangeeft de A15 ruimer om Groessen heen te willen leggen dan in het originele Standpunttracé. De minister sprak bovendien het vertrouwen uit dat de markt – binnen het beschikbare budget – een verdiepte ligging (ca.- 6 meter) bij Groessen aan zal kunnen leggen in plaats van een halfverdiepte ligging (ca. - 3 meter).

De keuze van het Standpunt is gebaseerd op de resultaten uit de Trajectnota/MER en de adviezen en zienswijzen die daarop zijn binnengekomen. Via deze links vindt u het persbericht, het volledige Standpunt (met onderbouwing) en een kaartje van het gekozen alternatief.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu