ViA15

Bestuursovereenkomst

De minister van IenM, de gedeputeerde van de provincie Gelderland en de voorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van het nieuwe deel van de A15 in juni 2013 ondertekend. In deze overeenkomst zijn de financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Ook is afgesproken waar de nieuwe weg precies komt te liggen. De minister had al aangegeven dat het tracé ‘doortrekking Noord’ haar voorkeur heeft. In de bestuursovereenkomst staan ook de afspraken over de besteding van de € 55 miljoen die de provincie extra in het project steekt. Dat geld wordt besteed aan aanvullende maatregelen voor inpassing en infrastructuur, te weten:            

  • een goede inpassing van Park Lingezegen: aanpassing bij de Plak, een fietsonderdoorgang bij de N839 en onderzoek naar de optie van grondwallen;
  • de pijlers van het gedeelte van de brug vanaf het Pannerdensch Kanaal tot de Lodderhoeksestraat;
  • een fietsverbinding over de brug;
  • de aansluiting bij Zevenaar Oost (‘aansluiting Hengelder’);
  • een bijdrage aan de verdiepte ligging bij Groessen van 20-25% van de kosten van verdere verdieping conform het Standpunt, met een maximum van € 12 miljoen;
  • een doelmatige calamiteitenaansluiting bij Angeren voor ontruiming bij hoogwater.
ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu