ViA15

Projectbureau ViA15

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland  hebben Projectbureau ViA15, onderdeel van Rijkswaterstaat, opdracht gegeven voor de planvorming van de aanpak van project ViA15. Het Rijk en de provincie werken daarbij nauw samen met de betrokken regiogemeenten.

Projectbureau ViA15 houdt zich bezig met de planontwikkeling van en communicatie rondom het project. Naast het managementteam werken er diverse deskundigen, adviseurs en ondersteunende krachten voor het projectbureau. De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd:

  • omgeving
  • natuur en milieu
  • wegontwerp
  • verkeer
  • marktbenadering
  • juridische zaken

Vragen en opmerkingen
Projectbureau ViA15 hecht veel waarde aan de mening en beleving van burgers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden in het projectgebied. Belanghebbenden die vragen of opmerkingen hebben over het project worden dan ook uitgenodigd zich te melden bij het projectbureau. Dat kan via het kopje contact.

Rijkswaterstaat zakelijk
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het project ViA15. Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat een geactualiseerde inkoopplanning op haar eigen website. Hierin staan de belangrijkste door Rijkswaterstaat voorgenomen werkzaamheden voor het komende jaar. Marktpartijen kunnen zo precies zien welke voor hen interessante opdrachten worden aanbesteed. De aanbestedingen zelf staan op Tenderned.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu