Proef ViA15 aan de Helstraat

09-12-2020
2825 keer bekeken

Vanaf woensdag 9 december tot begin januari 2021 gaat aannemer GelreGroen een brede put graven aan de Helstraat ter hoogte van de N810 Duiven-Zevenaar. De ontgraving is onderdeel van een proef om te kunnen bepalen hoe schuin de hellingen van de half-verdiepte ligging van de A15 kunnen worden.

In de put worden verschillende hellingen gemaakt, waarvan de stabiliteit wordt gemeten. Met de informatie uit de proef kan het ontwerp van de half-verdiepte ligging eventueel worden aangepast. De werkzaamheden leveren weinig tot geen hinder op voor de omgeving.

Half-verdiept

Tussen Helhoek en de A12 komt de toekomstige A15 half-verdiept onder het maaiveld te liggen met grondwallen van circa 5 meter hoog aan weerzijde boven maaiveld. GelreGroen en Rijkswaterstaat zijn zich bewust van eventuele gevolgen van veranderingen in de grondwaterstand door graafwerkzaamheden om de half-verdiepte ligging te maken. Daarom gaat GelreGroen de half-verdiepte ligging realiseren zonder dat er bemaling nodig is en de grondwaterstand moet worden verlaagd.

Foliepolder

GelreGroen gaat de half-verdiepte ligging ‘in den natte’ te bouwen. De grond wordt weggegraven waardoor vanwege de hoge grondwaterstand een put met grondwater ontstaat. Hierin wordt een folie afgezonken tot op de bodem. Op deze manier ontstaat een zogenaamde foliepolder, waar het grondwater niet door kan. Daarop wordt zand aangebracht, waarna het water in de put wordt weggepompt. Daarbovenop wordt dan de A15 gebouwd.

Risico beperken

Door op deze manier te werken, beperkt GelreGroen het risico op eventuele inklinking van de grond- en kleilagen en verdroging van akkerland. Bij deze bouwmethode is het belangrijk om vooraf te weten hoe schuin de hellingen kunnen worden. Daarom gaat GelreGroen een proef uitvoeren om te kijken of de bedachte hellingen kunnen worden ontgraven zonder dat ze inzakken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen