Verbreden A12

De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk is druk. De verwachting is dat de filedruk de komende jaren verder toeneemt. Daarom wordt dit deel van de A12 verbreed. Dit gebeurt versneld: al vanaf eind 2021 wordt in beide richtingen een extra (tijdelijke) rijstrook opengesteld. 

A12 versneld aanpakken

De verbreding van de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk is een belangrijk onderdeel van project ViA15. Juist omdat er nu al vaak files staan, is besloten om dit deel van de A12 versneld aan te pakken. De verbreding van de A12 is eind 2023 klaar; een jaar vóór de oplevering van het totale wegproject ViA15. Al vanaf eind 2021 wordt op het traject tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk in beide richtingen een extra voorlopige rijstrook opengesteld.

Aansluitingen A12 

Aannemerscombinatie GelreGroen wil eind 2021 ook een voorlopige aansluiting Zevenaar-Oost openstellen voor het verkeer. Deze aansluiting is belangrijk voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 7Poort. De huidige aansluiting van Zevenaar op de A12, aansluiting Griethse Poort, blijft voorlopig open. Pas als de nieuwe aansluiting Zevenaar-West op de A15 is gerealiseerd, sluit Griethse Poort. Op die manier blijft Zevenaar steeds goed bereikbaar. 
 

Cookie-instellingen