Het nieuwe ontwerp: impressies van de ViA15

19-07-2021
13516 keer bekeken

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 heeft GelreGroen de afgelopen periode het ontwerp van de ViA15 verder uitgewerkt. Een optimale inpassing van de weg in het landschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Begin juli hebben we het resultaat gedeeld met de direct omwonenden. Dat gebeurde tijdens online informatiesessies, waarin landschapsarchitect Hank van Tilborg (H+N+S Landschapsarchitecten) en ontwerper Toon Maas (Ney en partners) direct omwonenden per deelgebied hebben meegenomen langs het tracé. Graag willen we ook andere betrokkenen en belangstellenden een indruk geven van de vormgeving van de weg. Onderaan de pagina vindt per deelgebied de video-opnames.  

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de opnames nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van GelreGroen: contact@gelregroen.nl. Dat geldt zowel voor algemene vragen als voor vragen over het ontwerp in relatie tot uw persoonlijke situatie.

Keukentafelgesprekken

Mocht u behoefte hebben aan een keukentafelgesprek, dan is dit zeker mogelijk. Zowel de omgevingsmanager van GelreGroen als de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan.

Wilt u een gesprek met Marie-José Knape (GelreGroen), mailt u dan naar contact@gelregroen.nl

Wilt u een gesprek met Marike Broos (Rijkswaterstaat, deelgebied Betuwe), mailt u dan naar marike.broos@rws.nl.

Wilt u een gesprek met Ilse Dibbets (Rijkswaterstaat, deelgebied Liemers), mailt u dan naar ilse.dibbets@rws.nl.

Afbeeldingen

Deelgebied 1: Knooppunt Valburg tot en met Kampsestraat

Deelgebied 2: Kampsestraat tot en met de brug over Pannerdensch Kanaal

Deelgebied 3: Brug Pannerdensch Kanaal tot en met knooppunt De Liemers

Deelgebied 4: A12 Centerpoort tot en met knooppunt Oud-Dijk

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen